پرسش هایی در مورد مشاغل خانگی

متداول ترين سئوالات مردم در مورد مشاغل خانگي از ثبت نام تا دريافت تسهيلات همراه با جواب وزارت كار و امور اجتماعي به اين پرسش ها اعلام شد.

مشاغل خانگی

وزارت كار امور اجتماعي در آستانه شروع پذيرش طرحهاي اشتغالزايي كسب كار خانگي، متداول ترين سئوالات مردم جواب آنها را اعلام كرده است.

متداول ترين سئوالات جواب آنها به شرح ذيل است:

۱- مشاغل خانگي چيست و حاوی چه رشته هايي مي شود؟

مطابق قانون ساماندهي حمايت از مشاغل خانگي، اين گروه حاوی آن دسته از فعالی ت هايي است كه توسط عضو اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحد هاي مسكوني همجوار شكل مي گيرد و منجر به توليد يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني خواهد شد.

بر طبق مصوبات ستاد ساماندهي حمايت از مشاغل خانگي، رشته هاي مشاغل خانگي در حوزه هاي صنايع دستي، فرش، كشاورزي، دامپروري، شيلات، خدمات، توليدي، صنعت فناوري اطلاعات (IT )است بر همين اساس، انواع مشاغل خانگي در هر يك از زير بخش ها ارائه شده كه فهرست و همچنين اطلاعات هر يك از مشاغل مذكور در سايت وزارت كار و امور اجتماعي موجود است.

۲- براي پيشنهاد عنوان شغلي جديد چه بايد كرد؟

در صورت عدم وجود شغل مورد نظر متقاضي در فهرست مشاغل خانگي، متقاضي مي تواند در فرم ثبت نام شغل مد نظر خود را پيشنهاد كند. مشاغل پيشنهادي متعاقبا بررسي در صورت تصويب، به فهرست مشاغل خانگي اضافه خواهند شد.

۳- نحوه فعالی ت در مشاغل خانگي چگونه است؟

فعالی ت در حوزه مشاغل خانگي به ۳ صورت امكان پذير است: الف- انجام فعالی ت به صورت كارمزدي جهت كارفرماي خارج از محيط مسكوني (متقاضي تحت پوشش).

ب – انجام فعالی ت مستقل اعم از تامين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني (متقاضي مستقل).

ج- انجام فعالی ت به صورت تعاوني يا مشاركت با بنگاه هاي بالا دستي تامين كننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحا به صورت كسب و كار خوشه اي (پشتيبان).

۴- شیوه ثبت نام جهت مشاغل خانگي به چه صورت است؟

به منظور تسريع در ثبت نام متقاضيان مشاغل خانگي (تا پيش از تكميل راه اندازي سامانه ثبت نام) متقاضيان مي توانند به صورت حضوري ثبت نام كنند. بديهي است بعد از تكميل و راه اندازي سامانه مذكور، ثبت نام فقط از طريق سامانه انجام خواهد شد.

متقاضيان مشاغل خانگي مي توانند فرم ثبت نام (متناسب با شرايط خود به تفكيك مستقل – تحت پوشش – پشتيبان ) را از سايت وزارت كار و امور اجتماعي به نشاني www.irimlsa.irسری مشاغل خانگي دريافت و چاپ کرده فرم ها را بعد از تكميل به ادارات كل تعاون دستگاه اجرايي ذيربط ارائه نمايند.

متقاضيان مشاغل خانگي بايد از مهارت تخصص كافي جهت انجام شغل خانگي مورد نظر برخوردار باشند.

۵- آيا براي شروع فعالی ت در مشاغل خانگي نياز به مجوز است؟

كليه متقاضيان مستقل پشتيبان جهت انجام فعالی ت در حوزه مشاغل خانگي نياز به دريافت مجوز دارند.

۶- شرايط ضروری و مراحل دريافت مجوز چيست؟

شرايط لازم براي دريافت مجوز حاوی شرايط عمومي واختصاصي است. متقاضيان واجد شرايط، فرم تكميل شده ثبت نام مدارك لازم را به دستگاه اجرائي ذيربط ارائه مي نمايند. بعد از انجام بررسي هاي لازم و در صورت تائيد طرح در دستگاه اجرائي، مجوز مربوطه توسط اداره كل كار امور اجتماعي استان صادر خواهد شد.

جهت اطلاع از ضوابط صدور مجوز(شرايط عمومي اختصاصي، مدارك مورد نياز و مراحل صدور مجوز) به سايت وزارت كارو امور اجتماعي مراجعه شود.

۷- آيا متقاضيان مشاغل خانگي وام و تسهيلات دريافت مي نمايند؟

متقاضيان داراي مجوز كسب و كار خانگي كه مورد تاييد دستگاه اجرائي ذيربط باشند، مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند.

۸-آيا شاغلين كسب كار خانگي مشمول حمايت بيمه اي خواهند شد؟

مشمولين قانون با ارائه مجوز كسب كار خانگي مي توانند نزد صندوق تامين اجتماعي بيمه و از مزاياي آن برخوردار شوند. مشمولين صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير تابع قوانين مقررات مربوطه خواهند بود.

۹- از شاغلين خانگي چه حمايتهايي به عمل خواهد آمد؟

متقاضيان مشاغل خانگي در صورت واجد شرايط بودن از انواع گوناگون حمايتها نظير حق بيمه خويش فرما، تسهيلات و بازارهاي محلي جهت عرضه کالاها خانگي و غيره برخوردار خواهند شد.

۱۰- عرضه فروش کالاها خانگي به چه صورت است؟

طابق قانون ساماندهي حمايت از مشاغل خانگي، عرضه محصول تنها در بازار خارج از محيط مسكوني صورت گرفته و عرضه و فروش محصول (كالا و خدمات ) در منزل مسكوني ممنوع است. به همين منظور بازارهاي محلي موقت به تناسب، جهت عرضه محصولات خانگي اختصاص داده مي شوند.

۱۱- شيوه نظارت بر مشاغل خانگي به چه صورت است؟

نظارت در حوزه مشاغل خانگي به ۳ وهله قبل از پرداخت، حين پرداخت بعد از پرداخت تسهيلات تقسيم بندي مي شود. جهت اطلاع از چگونگي نظارت به سايت وزارت كار امور اجتماعي مراجعه شود.

۱۲- آيا امكان فعالی ت همزمان در چند رشته وجود دارد؟

انجام فعالی ت همزمان در چند شغل خانگي در صورت تائيد دستگاه اجرايي ذيربط چنانچه مجموع ساعات كار خانگي بوسیله هر يك از شاغلين خانگي از ۴۴ ساعت كار در هفته بيشتر نشود، بلامانع است.

۱۳- شرايط و استاندارد هاي لازم براي مشاغل خانگي كدام است؟

فهرست رشته هاي مشاغل خانگي و نيز اطلاعات مربوط به تعدادي از رشته هاي مشاغل خانگي در سايت وزارت كار و امور اجتماعي سری مشاغل خانگي موجود قابل مشاهده است.

۱۴- شرايط انجام كسب و كار خانگي چيست؟

جهت انجام كسب و كار خانگي لازم است كار صرفا بوسیله عضو يا اعضاء خانواده در واحد مسكوني انجام شود و اندازه توليد با شرايط و فضاي واحد مسكوني تناسب داشته باشد.

همچنين آلودگي هاي زيست محيطي، صوتي بصري ايجاد نكند، حقوق همسايگان به صورت كامل رعايت شود، عرضه و فروش محصول (كالا خدمات) در خارج از واحد مسكوني صورت گيرد. در نهايت، تردد غيرمتناسب با فضاي محل سكونت به ويژه در مجتمعهاي مسكوني انجام نشود. شغل مجاز با محيط مسكوني تناسب داشته باشد.

هم اكنون فرمهاي مربوط به ويژه متقاضيان انجام فعالی ت در حوزه مشاغل خانگي (به صورت مستقل)، (به صورت پشتيبان) و (به صورت تحت پوشش) آماده و در دسترس متقاضيان قرار دارد.

کفش طبی ارتوپدی چیست و چه خصوصیاتی باید داشته باشد

بسياري از افرادی که به نوعی مسائل ی در پای دارند به دنبال کفش های طبی می باشند . گاهي ها هم هستند که هیچ ناراحتی در پای خود ندارند ولی میخواهند کفش مناسبی داشته باشند تا در آینده مشکلی در پای خود نداشته باشند. برای دسته دوم توصیه می شود به مقاله “در تهیه کفش به چه نکاتی توجه کنیم تا به پا ی ما آسیب کمتری برسد. کفش بهتر چه ویژگیها ی دارد ” مراجعه کنند.

افرادی که مشکلی در پای خود داشته و بدنبال کفش طبی هستند باید بدانند که انواع مختلف ی از کفش هایی که پسوند طبی هم دارند در بازار وجود دارند. صرف اینکه نام کفشی طبی است یا از داروخانه تهیه شده و یا از فروشبعضی تهیه شده که ادعای فروش کفش طبی دارد به معنای آن نیست که کفش مورد نظر واقعا ویژگیها ی را که میخواهیم داشته باشد. یعنی بتواند مساله پای ما راکمتر نماید .

بیماری های مختلف ی در پا وجود دارند مشکلات ناشی از برخي را میتوان با استفاده از کفش مناسب برطرف کرد. در هر بیماری پا، ممکن است نیاز به مصرف از کفشی با ویژگیها ویِژگزینشه باشد که با بیماری دیگر مفرق است ولی ویژگیها مشترکی وجود دارند که تمام کفش های طبی باید واجد آنها باشند.


ارتوپدی
کفش طبی یا کفش ارتوپدی چه ویژگیها عمومی دارد
مهمترین ویژگیها کلی که هر کفش طبی یا ارتوپدی باید داشته باشد عبارتند از

پنجه پهن و با ارتفاع : پنجه کفش یا Toe box از مهمترین پارت های آن است. وقتی عرض یا ارتفاع پنجه کفش کم باشد بیماری های بسیاری مانند انگشت چکشی، میخچه و هالوکس والگوس را ایجاد می نماید . انگشتان پا باید در پنجه کفش فضای کافی داشته باشند تا از باز شوند کمی به بالا و پایین بروند. بجای مصرف از کفش های نوک تیز از کفش های با پنجه گرد مصرف بکنید

کفی قابل تعویض : سعی بکنید کفشی بخرید که کفی Insole قابل عوض کردن داشته باشد. با این کار میتوان با عوض کردن کفی اندازه اندازه کفش را کم و خیلی کرد تا زمان ی پا ورم کرد بتوان جا برای آن باز کرد و یا کفی آسان را با کفی های اصلاح ی جایگزین کرد. وقتی پا عرق کرده کفش را نمناک می نماید کفی قابل تعویض در کم کردن رطوبت کفش میتواند تاثیر گذار باشد. کفش مرطوب میتواند سبب ابتلا پا به بیماری های قارچی باشد

پشتی سفت و محکم : پشتی کفش Heel counter پارت ی از کفش است که در پشت پاشنه پا قرار میگیرد. این پشتی باید سفت محکم باشد. برای امتحان کردن پشتی کفش با شست خود بر روی آن فشار دهید. چنانچه فرو نرفت پشتی محکمی دارد

کف داخلی با شکل مناسب : کف کفش از داخل Foot bed باید قوس هایی داشته باشد که همموسیقی با قوس های کف پا باشد. وزن بدن در داخل چنین کفشی بصورت متناسب برروی تمام سطح کف آن توزیع شده و پا در چنین کفی حس راحتی می نماید . مهمترین قوس کف پا قوس طولی آن است پس کف داخلی کفش باید در قسمت میانی داخلی کمی برجسته تر باشد

پاشنه مناسب : پاشنه Heel کفش از سری های با اهمیت آن است. کفش بدون پاشنه و کفش با پاشنه بلند هر دو ضرردار هستند . ادازه پاشنه بطور عادی باید حدود ۱٫۵ تا ۴ سانتیمتر باشد

کف قوسی شکل کفش : کف بیرونی کفش Outsole باید قدری گوژ باشد تا وسط کفش پایین تر از دو انتهای آن قرار گیرد. راه رفتن در چنین کفشی بسیار آسان بوده و در وقت راه رفتن، موقع اصابت پاشنه به زمین و موقع برخواستن پنجه از زمین فشار بسياري به کف پا و مچ پا وارد نمی شود

سطح داخلی یکنواخت : با دست کشیدن به تمام سطح داخلی کفش باید متذکر شویم سطوح یکنواخت و قوس های نرمی در داخل کفش وجود دارد. این چنین کفش هایی در موقع راه رفتن فشار کمتری را به پوست وارد میکنند

کفش نفس کش : جنس رویی کفش باید طوری باشد که تهویه داخل کفش برقرار باشد. این تهویه برای عرق نکردن پا ضروری است

یقه و زبانی نرم : یقه کفش Shoe collae جایی است که اطراف مچ پا را میگیرد و زبانی کفش Shoe tongue برگه ای است که در زیر بندهای کفش قرار میگیرد. این بخش های کفش باید حاوی پد ها و بالشتک های نراست تا فشار کمتری به پوست وارد نماید

اجزای یک شبکه کامپیوتری

شبکة های رایانه ی از ۴ جزء اصلی تشکیل می شوند :

خرید کریو
Server : سرویس دهنده.

Client : سرویس گیرنده .

Communication Media : محیط انتقال (مثلاً کابل یا بی سیم)

Protocol : مجموعة قوانینی که با رعایت آنها سرویس دهی در شبکه برقرار می‌شود .

تقسیم بندی شبکه‌های رایانه ی از نظر ابعاد گستردگی فیزیکی

LAN , MAN, WAN

شبکه‌های محلی Local Area Networks = LAN :

همان گونه که از اسم شبکه های محلی پیداست فاصلة اجزا در این شبکه‌ها کم بوده تمام نزدیک به یکدیگر قرار دارند در زیر چند مثال از این شبکه ها ارایه شده است

شبکه‌ای متشکل از ۲ رایانه که با یک قطعه کابل به فاصلة ۱۰۰ متر آنها را به یکدیگر وصل کرده ‌ایم .

شبکة رایانه ی ادارة کوچک واقع در ساختمان متشکل از ۲۰ رایانه فعال (Active Node) .

شبکة رایانه ی یک سازمان واقع در ۵ ساختمان نزدیک بهم با ۵۰۰ گره فعال (Active Node) .

شبکة رایانه ی برج ۱۱۰ طبقه با ۵۰۰۰ سیسـتم فعال (Active Node) .

شبکه‌های وسیع ، Wide Area Networks = WAN :

فاصلة اجزا در این شبکه‌ها نسبت به LAN زیاد ‌تر است بطوریکه از نظر حسی دیگر نمی‌توان آنها را نزدیک به یکدیگر تصور کرد :

مثال ۱ : شبکه‌ای متشکل از ۲ رایانه که بوسیلة مودم از طریق خطوط مخابرات به یکدیگر متصلند .

مثال ۲ : مجموع ۲ شبکة مکانی که هرکدام واقع در ساختمان مختص به خود به فاصلة ۱۰ کیلومتر از یکدیگر قرار دارند. یکی از ساختمانها واقع در مرکز شهر و دیگری در حاشیة غربی آن بوده و رابطه آنها از طریق خطوط مخابرات یا روشهای دیگری مانند بی‌سیم برقرار شده .

مثال ۳ : شبکة رایانه ی شعبه های مختلف بانک در شهر.

مثال ۴ : شبکة رایانه ی روش و پرورش واقع در تهران و شهرستانها .

مثال ۵ : شبکة اینترنت .

شبکه‌های فرا منطقه‌ای ، Metropolitan Area Networks = MAN :

این شبکه که در ترجمه‌های فارسی به شبکه‌های شهری هم مشهور ند از نظر وسعت مابین LAN WAN قرار دارند .

مثال ۱ : برخي ترجیح می‌دهند که مثال ۳ از شبکه‌های WAN را MAN اطلاق کنند .

مثال ۲ : مجموعه بزرگ صنعتی یا نظامی واقع در محدودة ۳۰ کیلومتر مربعی که از سوله‌های مفرق تشکیل شده در هر سوله یک LAN موجود است . به مجموع شبکه‌های این کمپ نیز می‌توان واژة MAN را اطلاق کرد . اما در این مثال چندین شبکة LAN داریم که در یک کمپ واقع شده‌اند لذا برخي (از عبارت شرکت مشهور Cisco) ترجیح می‌دهند از واژة Campus LAN یا Campus Area Networks = CAN مصرف کنند .

به هر حال به نظر می‌رسد تقسیم بندی LAN WAN کافیست .

تقسیم بندی شبکه‌های رایانه ی از نظر مدل سرویس دهی ( Peer-to-Peer , Server-Based)

مفهوم Server و Client: سرویس دهی در شبکه به وسیله ی سیـستم هایی صورت می‌گیرد که در اصطلاح سرویس دهنده(Server) نامیده می‌شوند . سیـستم هایی که از این سرویسها مصرف کننددر اصطلاح سرویس گیرنده (Client)نامیده می‌شوند برای سرویس گیرنده ها اصطلاح workstation نیز به کار می رود.

شبکه Server-Based:

چنانچه در یک شبکه تعدادی از سیـستم ها فقط در نقش سرویس دهنده تعدادی فقط در نقش سرویس گیرنده ظاهر شوند در آن صورت می‌گوییم مدل سرویس دهی آن شبکه Server-Based (به اختصار SB) است.

شبکه Peer-to-Peer:

چنانچه در شبکه‌ای ، سیسـتم ها همزمان علاوه بر ارایة سرویس ، از سرویسهای بقیه هم مصرف کنند یا بعبارتی بطور همزمان هم سرویس دهنده باشند هم سرویس گیرنده در آن صورت می‌گوییم مدل سرویس دهی در آن شبکه Peer-to-Peer است (به اختصار PtP)

در مد SB تجمع سرویسها روی سرویس دهندهs بوده و سرویس گیرنده ها هیچگونه سرویسی ارایه نمی‌دهند اما در مـدل PtP هر سیـستم می‌تواند علاوه بر دریافت سرویس سرویس دهنده نیز باشد یعنی هر رایانه سرویس گیرنده هم سرویس دهنده است.

در یک وب سایت تعدادی از سیـستم ها فقط سرویس دهنده و بقیه فقط سرویس گیرنده هستند . مدل سرویس دهی SB است ولی در یک وبسایت دیگر هرکدام از کاربران منابعی مانند پوشه ها یا چاپگرها را برای بقیه به اشتراک گذاشته‌اند . مدل سرویس دهی PtP است .

فرض بکنید در ایرانشهر تعدادی مغازه و مراکز خدماتی وجود دارد و تعدادی مشتری و استفاده کنندة این خدمات هستند . مدل سرویس دهی آنها SB خواهد بود.

ویژگی ها و معایب هریک از مد هایSB , PtP

در مد SB چون تمرکز سرویسها فقط در نقاط معین ی است یعنی سرویس دهنده ها پس مدیریت سرویس ساده‌تر است . این مدیریت حاوی کنترل دسترسی امنیت ، نحوة ارایه ی سرویس به کاربران ، مونیتورینگ سرویس چگونگی بهره‌برداری از آن و پارامترهای دیگریست که براحتی می‌توان آنها را در سرویس دهنده ها کنترل کرد در صورتیکه انجام این عملیات در مـدل PtP پیچیده است چرا ؟ بعنوان مثال تصور بکنید در شبکه حدود ۷۰۰ سیسـتم داشته باشیم که مد سرویس دهی آنها PtP باشد ، یعنی باید روی ۷۰۰ سیسـتم عملیات های فوق را انجام دهیم ! که عملی نرخ ‌بر کسل‌کننده است.

مدل Server Based :

مزیت : مدیریت جامع و متمرکز . مناسب برای مصرف در شبکه‌های مبوسیله و بزرگ .

عیب : چنانچه سرویس دهنده دچار مساله شوند چه اتفاقی می‌افتد ؟ سرویس دهی در کل شبکه دچار اختلال می‌شود . راه حل این عیب را بعداَ در مبحث Fault-Tolerance اشاره خواهیم کرد .

مد Peer-to-Peer :

مزیت : چون مجموعة سرویسها در نقطة خاصی متمرکز نشده‌اند بلکه اقطعا لاَ در نقاط مختلف ی از شبکه پراکنده می باشند پس در صورت ظهور مساله ، سرویس دهی به صورت ناگهانی دچار اختلال کلی نمی‌شود .

عیب : مدیریت آن پیچیده بوده وقتی عملی است که تعداد سیـستم ها خیلی نبوده (شبکه‌های کوچک) یا اینکه کاربران در مورد نحوة اشتراک گذاری منابع مدیریت سرویسها روش های لازم را دیده باشند .

طبقه‌بندی محصولات Microsoft در زمینة سیسـتم علت ها

شرکت مایکروسافت اصولا در مورد سیسـتم های علت ، ۲ دسته محصول ارایه کرده ‌است:

سیستم علت هایی که برای نصب و کاربرد در سرویس گیرنده.

سیستم علت هایی که برای نصب کاربرد در سرویس دهنده .
محمد رحمانی

روش‌هایی برای رسانه‌ای کردن کسب‌وکار…. ثبت آگهی اینترنتی , ثبت آگهی رایگان, تبلیغات


ثبت آگهی اینترنتی
ثبت آگهی رایگان

داشتن یک کسب‌وکار چه فاید‌ه‌ای دارد اگر هیچ‌کس چیزی در مورد شما نداند؟ چطور می‌خواهید خود را بشناسانید؟ روابط عمومی یکی از چندروش اثبات شده برای سازمان‌ها است تا با مخاطب هدف رابطه برقرار کنند و اینروش اکثرا از تبلیغات مقرون‌ به صرفه‌تر است ولی چگونه می‌توانید مطمئن شوید که کار ‌های رسانه‌ای و روابط عمومی شما به دست افراد درستی سپرده شده است؟ در اینجا چند وسائل اینترنتی نکاتی که به شرکت ‌ها – فارغ از اینکه چه اندازه‌ای هستند و در کدام صنعت کار می‌کنند – در گسترش دسترسی رسانه‌‌ای آنها یاری می‌کند، معرفی می‌شوند.

۱) محتوای ارزشمند تولید بکنید به اشتراک بگذارید
ویبهو دیوانژی (Vaibhav Diwanji)، استراتژیست بازاریابی دیجیتال می‌گوید: «تلاش ‌هایی که در روابط عمومی صورت می‌گیرند، بدون محتوای جذاب و مرتبط هیچ معنا مفهومی ندارند. محتوای بهتر این توانایی را دارد که پوشش رسانه‌ای بهتر ی برای شما داشته باشد توجه مشتری را جلب نماید و باعث می‌شود مردم در مورد برند شما حرف کنند.»
مطمئن شوید محتوایی که ایجاد می‌کنید ارزشمند است و اطلاعاتی که به اشتراک می‌گذارید از نظر خبرنگاران و مخاطبین هدف شما جالب مفید هستند . ممکن است بخواهید محصول یا خدمات ی تولید بکنید یا در محصولات و خدمات فعلی تغییری مهم ایجاد بکنید . ممکن است در حال ادغام با شرکـت دیگری هستید یا می‌خواهید شرکت ی را تحت تملک درآورید یا می‌خواهید برگزاری نمایشگاه یا حراج بزرگی را اعلام بکنید .
دیوانژی می‌گوید: «برای به اشتراک‌گذاری خبرهای خود صرفا از روش‌های قدیمی اطلاعیه دادن در مطبوعات استفاده نکنید. انتشار فیلم دیدنی ‌ در شبکه‌های اجتماعی وبلاگ‌نویسی در این رابطه می‌تواند اثر خوب ی بر برند شما داشته باشد.»
۲) برای برقراری رابطه با خبرنگاران با اهمیت بگذارید
سامی مک‌آبه، مدیرعلت مجموعه رسانه‌ای Clarity PR می‌گوید: «پنج خبرنگار با اهمیت را که به طور مرتب حوزه خاص رقبای شما را پوشش می‌دهند شناسایی بکنید و برای ایجاد رابطه با آنها در بلند مدت سخت کار بکنید .»
سوزی کیسی، مدیر حسابداری شرکت ارتباطات گبن (Geben) می‌گوید: «می‌توانید از گـوگل و توییتر برای تحقیق در مورد خبرنگاران مورد نظر استفاده بکنید . قبل از اینکه بخواهم با خبرنگاری رابطه برقرار کنم، آخرین مقالات او را می‌خوانم و پروفایل او را در رسانه‌های اجتماعی مرور می‌کنم تا مطمئن شوم چیزی که به دنبال آن هستم با آن خبرنگار و علایق او همخوانی دارد یا نه.»
توصیه مک‌آبه این است که به محض آنکه تحقیقات را انجام دادید، از طریق رسانه‌های اجتماعی با این خبرنگاران درگیر شوید هر کجا لازم بود تحلیل و تفسیر ارائه دهید؛ حتی چنانچه این تحلیل‌ها به طور مستقیم به پوشش خبری کمپانی شما منجر نشود. «با ارائه نظرات مرتبط، به‌موقع موشکافانه، اعتماد خبرنگاران را جلب بکنید . هدف این است که را مفسر توانمند معتبری بشناسانید. این کار به و پافشاری نیاز دارد.»
۳) از رسانه‌های اجتماعی برای انتشار اخبار استفاده بکنید
جیسون پارکز، مالک کمپانی بازاریابی دیجیتال مدیا کپتین (The Media Captain) می‌گوید: «رسانه‌های اجتماعی حوزه جالبی برای تولید روابط عمومی هستند . به خصوص در بخش‌های تبلیغاتی این رسانه‌ها، می‌توانید اخبار یا وبلاگ قرار دهید و اندازه وسیع ‌ای از ترافیک وب سایت را در وب‌سایت مدیریت بکنید .» برای مثال تخصص را با به اشتراک‌گذاری مقالات ارتباط با صنعت و کسب‌وکارتان در توییتر که خبرنگاران را جذب می‌کند، نشان دهید. یا از امکانات لینکداین برای ارتقای دیدگاه‌ها، تخصص و رهبری اندیشه منحصر به فرد شرکـت ‌تان در بین گروه‌های بسیار هدفمند حرفه‌ای‌های کسب‌وکار مصرف بکنید .
۴) نتایج را بسنجید تا بتوانید آنها را گسترش دهید
به گفته جولی رایت، رئیس شرکـت بازاریابی ارتباطات رایت، «سنجش تاثیر روابط‌عمومی می‌تواند پیگیری URLها، گزارش‌های نقد گوگــل ، پوشش محقق شده دیگر معیارهای معین شده بوسیله تیم شما را دربربگیرد. با توجه به منابع داخلی یک مجموعه ، پوشش رسانه‌ای را می‌توان یا به صورت دستی (برای مثال از طریق Google Alerts) یا سرویس‌های اتوماتیک ‌شده (مثل کالاها شرکت Cision که نرم‌افزارهای روابط عمومی تولید می‌کند) پیگیری الگوگیری کرد. استفاده از وسائل های نظارت بر رسانه می‌تواند تعرفه ‌بر باشد، ولی بار کاری را كم شدن می‌دهد و می‌تواند پوشش رسانه‌ای رقبا را از نظر اندازه محتوا به صورت مقرون‌ به‌صرفه‌تری پیگیری نماید .
۵) به استخـدام یک آژانس روابط عمومی فکر بکنید
با تذکر به اندازه شرکـت ‌تان، تخصص منابعی که در اختیار دارید، به‌کارگیری یک آژانس روابط عمومی خوبتر از آن است که تمام کارها را خودتان انجام دهید.
در این صورت، بیشتر زمان شما صرف فروش یا کار کردن روی محصول‌تان می‌شود تا اینکه تلاش بکنید روابط عمومی را گسترش دهید. زمان استخدامی یک کمپانی یا شخص کارشناس در روابط عمومی، به اندازه کافی تحقیق ‌کنید. یک آژانس تبلیغاتی می‌تواند مورد مناسبی باشد، به خصوص چنانچه در صنعت مهمی کار می‌کنید. شرکت ‌هایی که تخصصی کار می‌کنند، ارتباطات ویژه‌ای با گروه‌های صنعتی هدف رسانه‌ها دارند می‌توانند شما را به مخاطبان مناسب خودتان برسانند.

نکاتی در مورد یادگیری زبان انگلیسی


ویرایش انگلیسی

تجربه‌ی هر شخص در زندگی نسبت به شخص دیگر می‌تواند مفرق باشد. این مطلب که بر پایه‌ی تجربه‌ی شخصی نگارنده است، ممکن است با گاهي اصول علمی شناخته‌شده در یادگیری زبان انگلیسی فرق داشته باشد. در لابه‌لای این متن خواهم نوشت که بهتر است زبان انگلیسی را چطور و از روی چه کتاب‌هایی بخوانیم.

قبل از هر چیز باید تاکید کنم که به نظر من اعتماد به نفس پشتکار دو علت با اهمیت در یادگیری می باشند . در انتخاب کلاس زبان، کتاب زبان، نوع لهجه و… وسواس به خرج ندهید. وسواس بسياري شما را از ادامه خواندن دلسرد می‌کند. کتاب را شروع کنید. وقتی شروع کردید به تدریج فرصت می‌کنید که تمام چیز را اصلاح بکنید .
رفتن به کلاس زبان برای یادگیری زبان انگلیسی ضروری است؟

من فقط ترم کلاس زبان انگلیسی رفتم و بعد از آن کلاس زبان را ادامه ندآدم . اما الان از همان یک ترم رفتن به کلاس زبان پشیمان نیستم. با همان ترم بهتر فهمیدم که برای یادگیری زبان انگلیسی الزاماً نیازی به معلم و استاد نیست. این همان دستاورد اصلی من از یک ترم کلاس زبان رفتن بود. وقتی کلاس زبان رفتم ۱۱-۱۲ ساله بودم. با این حال بدون آزمون تعیین سطح، در کلاس American Headway 2nd کمپانی کردم.

سطح کلاس بسیار بالاتر از سطح زبان من بود. اکثرا هم‌کلاسی‌ها چند سالی از من بزرگتر بودند. چون رفیق نداشتم سطح پایین‌تر بروم، بالاخره بعد از اولین جلسه تصمیم گرفتم چند کتاب قبل از این کتاب که در آن زبان‌سرا تدریس می‌شد را بخوانم تا بتوانم آن کتاب را بفهمم. خوشبختانه در همان ترم، علاوه بر آن کتاب، شش کتابی را که قبل از این کتاب تدریس می‌شد هم خواندم و همان کتاب که اقطعا لا در دو یا سه ترم تدریس می‌شد هم تمام کردم.

بعد از انتها ترم، تصمیم گرفتم که دیگر کلاس زبان نروم. چون علاوه بر این‌که فاصله خانه ما تا زبان‌سرا کمی زیاد بود، به این نتیجه رسیده بودم کلاس زبان فقط کاری که می‌کند این است که به دلیل نرخ ‌ای که پرداخته‌ایم، ما را مجبور می‌کند که هر هفته به طور مرتب سر کلاس بیاییم و زبان بخوانیم. در واقع نقش کلاس زبان یعنی این‌که آدم خودش را ملزم به تحقيق هفتگی نماید از این فضا خارج نشود. در هر صورت اگرچه بعد از آن کلاس زبان انگلیسی را ادامه ندآدم ولی بررسي زبان را متوقف نکردم.

در زمان دبیرستان و خصوصاً دانشگاه سعی کردم مهارت‌هایم را در زبان انگلیسی‌ تقویت کنم. اگرچه هنوز در حرف کردن مسائل بسیاری دارم، امّا در خواندن، نوشتن و مهارت شنیداری پیشرفت‌ خوب ی کردم. سعی کردم در دانشگاه چند تا از کتاب‌های تخصصی را از روی کتاب اصلی بخوانم. به جز دو یا سه ترم، بقیه ترم‌ها در دانشگاه، خواندن زبان انگلیسی را روزانه مرتب ادامه می‌دآدم .
چگونه مهارت‌های زبان انگلیسی را تقویت کنیم؟

برای این‌که دامنه واژگان را افزایش دهید، طبیعتاً نیاز به مطالعه منظم و هر روز دارید. هر روز هم کلمه جدید یاد بگیرید و هم کلمات قبلی را مرور بکنید . حداقل ۳۰ تا ۶۰ دقیقه را صرف اصلاح زبان بکنید . کلمات نو را در دفتری جداگانه یادداشت بکنید و سعی بکنید با کاربرد کلمات در عبارت آشنا شوید. از همان شروع برنامه، سعی بکنید با فونتیک‌ها آشنایی پیدا بکنید تا بتوانید تلفظ درست کلمات انگلیسی را یاد بگیرید. مصرف از یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی مثل دیکشنری لانگمن هم مفید است. در همین زمینه توصیه می‌کنم مطلب قبلی را با عنوان «از کدام دیکشنری انگلیسی استفاده کنیم؟» بخوانید.

سعی بکنید پیشوندها و پسوندهایی که اسم، فعل یا صفت تولید می‌کنند را خوب یاد بگیرید. چند جدول از مهم‌ترین این پیشوندها در اول کتاب کلمات ضروری تافل (Barron’s Essential words for the TOEFL) نوشته شده است. با یادگرفتن پیشوندها و پسوندها، به راحتی می‌توانید با دانستن کلمه، مفهوم مشتقات آن کلمه را بفهمید.

برخي برای یادگیری و مرور کلمات انگلیسی از جعبه‌های لایتنر ( یا G5) مصرف می‌کنند. با این‌که تجربه‌ای در مصرف به همین دلیل ش‌ها ندارم، پیشنهاد می‌کنم نوشتن کلمه بر روی کارت‌ها، یک یا دو عبارت از آن کلمه بنویسید تا کاربرد کلمه را خوب یاد بگیرید. همچنین نوشتن مشتقات، مترادف، متضاد یا کلمات مشابه در کنار کلمه جدید مفید خواهد بود.
چه کتابی برای شروع مناسب است؟

یکی از کتاب‌هایی که از خواندنش پشیمان شدم، کتاب ۵۰۴ واژه کاملاً ضروری بود. من این کتاب را کلمه به کلمه حفظ کردم. همه کلمات انگلیسی را که در لابه‌لای متن‌ها نیز بود، به خاطر سپردم. فکر می‌کنم اکثرا کلماتی که نویسنده این کتاب معرفی کرده ، اصلاً پرکاربرد نیست. به نظرم این انرژی را می‌توان روی کتاب دیگری گذاشت. چنانچه قرار است به جای این کتاب، کتاب دیگری را نخوانید، پس خواندنش خوبتر از نخواندنش خواهد بود. همان‌طور که پیشتر گفتم، خیلی وسواس به خرج ندهید. اگر کتاب بهتری نمی‌شناسید، خواندن همین کتاب را از دست ندهید.

سعی نکنید انگلیسی را با خواندن کتاب‌های سنگین پر از کلمات نو شروع کنید. ممکن است بسیار زود خسته دلسرد شوید. کتاب نباید چنان آسان باشد که با خواندن یک کتاب انگلیسی، چیز بسياري یاد نگیرید. من فکر می‌کنم یک کتاب انگلیسی که در هر صفحه آن، ۴ تا ۸ کلمه نو داشته باشد، برای خواندن و شروع مناسب باشد. نگاهي به مجموعه کتاب‌های English Vocabulary in Use که دانشگاه کمبریج منتشر کرده ، بیندازید. ممکن است کتاب مناسبی را در این بین پیدا بکنید . اگر فکر می‌کنید سطح زبان انگلیسی شما چندان خوب نیست، بالاخره باید از یک جایی شروع کنید. زیاد تردید نکنید. شروع کردن به بررسي هر کتابی ممکن است کمی دشوار باشد. ممکن است چند درس اول کلمات تازه‌ی بسياري داشته باشد. زیاد سخت نگیرید و سعی بکنید زودتر شروع کنید.
معرفی چند مجموعه صوتی و فیلم جذاب یی برای تقویت مهارت شنیداری

چنانچه دامنه لغات شما چندان زیاد نیست تازه‌کار هستید، زمان خود را با دیدن فیلم جالب ‌های زبان اصلی تلف نکنید. با این حال اگر می‌خواهید فیلـم ببینید، فیلـم را با زیرنویس انگلیسی ببینید. برای تقویت مهارت شنیداری (listening) همزمان با یادگیری لغات انگلیسی، سعی بکنید گفت‌وگوهای کوتاه و آسان را گوش دهید. فایل‌های صوتی شش دقیقه انگلیسی (Minutes English 6 ) یا Landon Life و همچنین مجموعه فیلم جالب یی Study English IELTS Preparation Series 1-3 بسیار مفید خواهد بود. دیدن مجموعه مستند Future که به زبان انگلیسی است در مورد فناوری‌های گوناگون توضیح می‌دهد، جذاب است. دیدن گاهي از مستندهای BBC با زیرنویس انگلیسی نیز می‌تواند به تقویت مهارت شنیداری شما یاری کند.

سعی بکنید متن انگلیسی فایل‌های صوتی که برای گوش دادن انتخاب می‌کنید، بیابید تا مهارت شنیداری شما زودتر پیشرفت نماید . زمان بیشتری را برای یادگیری مرور کلمات جدید (نسبت به دیدن مستند گوش دادن به فایل‌های صوتی) در نظر بگیرید. از آن‌جا که در مورد وضعیت کپی رایت این مجموعه‌ها اطلاعی ندارم، از گذاشتن لینک دریافت خودداری کرده ‌ام.

برای تقویت Speaking، اعتماد به نفس زیادتری نیاز دارید. نترسید خجالت نکشید. اگر کسی ندارید که بتواند با شما انگلیسی حرف نماید ، با خودتان حرف بکنید . با در دیوار حرف بکنید . مطمئن باشید آن‌ها عبارات شما رو گوش می‌کنند! چنانچه سه مهارت دیگر را خوب فرابگیرید، ممکن است نتوانید عبارات خود را تصحیح بکنید اما به غلط خود پی می‌برید. کم‌کم تمام چیز خوبتر می‌شود.
آیا دانستن گرامر ضروری است؟

بسیار از دوست ها زمان بسياري را صرف یادگیری گرامر می‌کنند. من به جز همان گرامری که در زمان دبیرستان یاد گرفتم، هیچ چیز دیگری نخواندم. پیشنهاد می‌کنم بسياري را برای یادگیری گرامر صرف نکنید. کودک ۴-۵ ساله انگلیسی با این‌که نه از گرامر چیزی خوانده نه فعل فاعل را می‌شناسد، بسیار بهتر انگلیسی حرف می‌کند.

علی‌رناراحتی این‌که وضعیت ما با کودکان قابل قیاس نیست اما ی بررسي هر روز داشته باشید، نیازی به خواندن گرامر نخواهید داشت. وقت ی عبارات بسیاری را خوانده باشید کاربرد کلمات را زیاد دیده باشید، خودبه‌خود بدون آن‌که چیزی از گرامر بدانید ، دستور زبان انگلیسی را رعایت می‌کنید. اگر به دنبال گرفتن نمره بالا در آزمون تافل یا آیلتس نیستید، می‌توانید خواندن زبان انگلیسی را با دانستن گرامر کتاب‌های انگلیسی دبیرستان شروع کنید.
خواندن متن مجلات سایت‌های انگلیسی

سعی بکنید متنی را در مورد مساله مورد علاقه‌تان پیدا بکنید و آن را بخوانید. متن‌های آسان و را انتخاب بکنید . خودتان متن مناسب را بیابید. چنانچه رشته شما ادبیات است، خواندن متنی در مورد آب‌بندی کمپرسورها برای شما سودی نخواهد داشت. اگر رشته شما مهندسی شیمی است دنبال متن انگلیسی نمایش‌نامه‌های شکسپیر نگردید. مجموعه کتاب‌های Cambridge Vocabulary for the IELTS به صورت خودخوان هستند متن‌های عمومی بهتر و نو ی را انتخاب کرده است.

جنجال های شبکه های اجتماعی در سال ۹۳


خرید وی پی ان

شبکه های اجتماعی در سال ۹۳ هر روز برگ نو ی از پتانسیل های نهفته را رو می کردند، پتانسیل هایی که در مورد آنها بارها نوشته ایم تا به حال رویه های مثبت بد مختلف خود را نشان داده اند.خرید وی پی ان , خرید کریو , خرید فیلتر شکن , خرید vpn

شبکه های اجتماعی در سال ۹۳ هر روز برگ جدید ی از پتانسیل های پنهان را رو می کردند، پتانسیل هایی که در مورد آنها بارها نوشته ایم و تا به حال رویه های مثبت و بد مختلف خود را نشان داده اند. این توانایی ها گاه چنان منفی سیاه می شوند (مانند حملات تند کاربران به برخي چهره های سرشناس) که هر بیننده ای را از نتیجه این شبکه ها نگران می نماید و گاه چنان مثبت سازنده می شوند (مانند عکس و نوشته های زیست محیطیبه ویژه در مورد شهر اهواز) که بسياري از فعالان حوزه اجتماعی را امیدوار می کنند تا از همینروش ها بر بسياري از مشکلات غلبه کنند.خرید وی پی ان , خرید کریو , خرید فیلتر شکن , خرید vpn

در کنار تمام این کارکرده ا، تبلور حس طنز شوخ طبعی همیشگی ایرانی ها جزو لاینفک گسترش شبکه های اجتاعی بوده هست. اما نمی توان این مورد را کتمان کرد در برخي مواقع این موج جای خود را با لودگی کار های سخیف جابجا کرد و گاه تکرار بیش از اندازه یک مورد آن را از مسیر اصلی خود دور می کرد.خرید وی پی ان , خرید کریو , خرید فیلتر شکن , خرید vpn

مروری بر موج های ایجاد شده بوسیله شبه های اجتماعی در سال ۹۳ فهرستی بلندبالا از انواع و انواع اتفاقات را پیش رویمان گذاشت. این فهرست به طرز عجیبی تمام نوع سبک از اتفاقات را پوشش می دهد و واکاوی آن شمایل مناسبی از اوضاع احوال این روزهای جامعه ما را نشان می دهد. این کاربران گاه چنان عصبی ترسناک می شوند که با تندترین الفاظ ممکن چهره های سرشناس را به رگبار می بندند.خرید وی پی ان , خرید کریو , خرید فیلتر شکن , خرید vpn

همین کاربران در برخي مواقع ولی گاه چنان سرخوش بی پروا می شوند که حتی در زمان رانندگی هم فیلـم می گیرند و فیلـم تصادف خود را با افتخار در شبکه های اجتماعی بارگذاری می کنند!خرید وی پی ان , خرید کریو , خرید فیلتر شکن , خرید vpn

ممکن است بتوان گفت تلفیقی از هیجان، خشم ، بی پروایی و شوخ طبیعی برآیند مناسبی از رفتار کاربران شبکه های اجتماعی است که با رفتارهای اجتماعی موجود در جامعه شباهت های زیادی دارد.خرید وی پی ان , خرید کریو , خرید فیلتر شکن , خرید vpn

اتفاقات در شبکه های اجتماعی آنچنان خیلی بود که ناچار شدیم بسیاری از آنها را فاکتور بگیریم و در این گزارش فقط ۱۳ مورد را مرور کنیم. حواسمان هست که پدیده هایی مانند محبوبیت علیرضا حقیقی، مجید نجاتی فوتبالیست یاسوجی، فیلم جذاب تنبیه مربی مهد کودک، اقطعا ل راه اندازی گشت های موتوری، کارت های معافیت جعلی سربازان … تا مدت ها به سوژه مورد بحث در شبکه های اجتماعی تبدیل شده بود.خرید وی پی ان , خرید کریو , خرید فیلتر شکن , خرید vpn

آوازه خوان های تصادفی

اردیبهشت ماه امسال کلیپ لحظه تصادف بوسیله دو دختر جوان که در حین راننندگی مشغول آواز خواندن بودند، منتشر شد و موج های مفرق ی در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. همین کلیپ ۱۵ ثانیه ای بسياري از خصوصیات ی رفتاری این روزهای جوانان را نشان می داد. انگار که تمام چیز را روی دور تند گذاشته باشیم و بخواهیم این نسل شاد و بی خیال را رفتارشناسی کنیم، نسلی که تلاش می نماید از هر و لحظه ای برای شاد کردن خودش مصرف نماید هیچ چیز دیگری هم برایش ارزش ندارد…

خرید وی پی ان , خرید کریو , خرید فیلتر شکن , خرید vpn

ماجرا از این قرار بود که دو دختر جوان که در حین رانندگی در خیابان های شهر تهران بودند تصمیم می گیرند ترانه یکی از خوانندگان را بخوانند با موبایل فیلم دیدنی برداری کنند تا ۱۰ ثانیه اول تمام چیز طبق روال عادی پیش می رود وهمان حس طنز پنهان در جوانان ایرانی را مشاهده می کنیم که می خواهند چند ثانیه ای خوش باشنداما از ثانیه ۱۰، تنها صوت مهیب یک نور وحشتناک بر روی کلیپ نقش می بندد.

این دو دختر جوان که در زمان فیلم دیدنی برداری با گوشی خود هیچگونه توجه ی به رانندگی نداشتند و حتی دست شان هم روی فرمان نبوده، ناگهان با تصادف وحشتناک روبرو می شوند.

سکانس بعدی در بیمارستان شکل می گیرد. عکسی از این دو جوان روی تخت بیمارستان منتشر شده که به رغـم جآسان های بسیار اما حال نسبتا مساعدی دارند با یک روحیه مثالزدنی بر زیر آن نوشته اند: خدا رو شکر زنده ایم!

در آن لحظه نه تصادف با اهمیت است و نه جان خودشان نه جان دیگران . فقط لحظه حال با اهمیت است و بس. حتی تلاش نمی کنند که حداقل های ایمنی را رعایت کنند بر فرض کمربند خود را ببندند یا در زمان فیلم جذاب برداری با موبایل به خط نماید رو خیابان بروند با سرعت پایین رانندگی کنند.

دقیقا همان رفتار آشنای بچه های نسل دهه ۷۰ به بعد که بی پروایی بی خیالی منحصر به فرد خود فرمان زندگی شان را به دست گرفته اند تعجب بسياري از جامعه شناسان را برانگیخته اند… انتشار این کلیپ موجی از واکنش ها در شبکه های اجتماعی را به وجود آورد بعد از آن بسیاری از کاربران به تقلید از آن دو دختر فیلـم های مختلف ی در زمان رانندگی از خود گرفتند. آش آنقدر شور شد که پلیس هم به راننده های آوازه خوان توجه داد که این رویه را خاتمه دهند.

خاک نوشته های اهواز

اواخر بهمن بود که مردم اهواز با تمام شیوه ها به جنگ طوفان خاک رفتند. برای اینکه آنقدر گرد خاک در آن شهر بیداد می کرد که رنگ شهر را تغییر داده بود و تنفس غیرممکن بود. از عبارت کارهایی که مردم این شهر برای اعتراض به وضعیت پیش رویشان کردند این بود که با طنزی گزنده و گویا، تصاویر و نوشته هایی در مورد وضعیت بد شهرشان به نمایش بگذارند از این طریق اعلام کردند که اصلا اوضاع این شهر خوب نیست.

آنها با انتشار عکـس هایی از طوفان خاک از مسئولان می خواستند چاره ای برای این مساله بزرگ به دست بیاورند. حتی علاوه بر عکـس هایی که در شبکه های مختلف اجتاعی منتشر می شد؛ کمپین هایی در این بین به راه افتاد. «خاک شش»، «ما زنده ایم» و «اهواز» نام برخي از کمپین های اینترنتی بود.

عکس زیبا های منتشر شده به بهتر ی اندازه طوفان خاک گرد و غبار را نشان می داد. متن های جالبی که در این مدت نوشته شده بود به عنوان مثال این عبارت بود: «با توجه به گرد و خاک های اخیر، ظرف مدت ۶ ماه آینده، به جای طرح یوزپلنگ ایرانی طرح آخرین بازمانده خوزستانی روی پیراهن تیم ملی درج خواهد شد؛ یا متنی با این مضمون: «اینجا هواز، مرکز خوزستانه، هوای اینجا واقعا دیدنیه، ما خاک داریم، شما ندارید. دلتون بسوزه…» متن ها عکس جالب هایی که یکی بعد از دیگری منتشر شد این اقدامات به جایی رسید که اینکه بالاخره مسئولان دست به کار شدند معاون اول رییس جمهور را برای رسیدگی به اوضاع راهی اهواز کرد.

هپی ها در بازداشت

در آخرین روزهای اردیبهشت ماه بخش خبری ۲۰:۳۰ به نقل از قوت انتظامی تهران بزرگ از دستگیری افرادی داد که در ساخت یک فیلـم کلیپ خارجی مشارکت داشته اند. حدود یک ماه پیش از آن در شبکه های اجتماعی کلیپی منتشر شد که شش دختر و پسر جوان در خیابان های تهران با موسیقی HAPPY فارل ویلیاممز خواننده سبک هیپ هاپ آمیکایی شادی می کردند. سازندگان این کلیپ گفته بودند ظرف ۸ ساعت در پشت بام کوچه های تهران با گوشی ۵Siphone فیلم جالب برداری کرده اند.

در گزارشی که در صدا و سیما پخش شد سردار ساجدی نیا فرمانده قوت انتظامی تهران شخصا در این مورد توضیح داد که شرکـت کنندگان در این فیلم جذاب کلیپ اغفال شده اند و عملیات شناسایی آنها ظرف دو ساعت انجام شده و دستگیری تمام اعضا در کمتر از شش ساعت صورت گرفته است.

ماجرای موسیقی «شادی » از این قرار بود که یک خواننده آمریکایی به نام «فارل ویلیامز» سایت ویژه راه اندازی کرده عده بسياري از مردم عادی با اجرای قسمت یاز این موسیقی در این فیلم دیدنی کلیپ ۲۴ ساعته مشارکت کردند. در نتیجه عده ای از کاربران شبکه های اجتماعی زمان اتجرای این موسیقی از خود فیلم دیدنی گرفتند در فضای مجازی منتشر کردند و اقطعا لا همین موج، الگوی این تعداد از جوانان تهرانی برای تهیه کلیپ گفته شده بود.

این جوانان بعد از چند روز به قید ضمانت آزاد و در جلسه های دادگاه حضـور پیدا کردند. مهر ماه امسال روزنامه «کیهان» در مورد سرنوشت این پرونده به نقل از وکیل های این افراد نوشت: «اعضای این گروه که حاوی سه دختر و چهار پسر هستند به اتهام «کار غیرمجاز در امور سمعی بصری از طریق مشارکت در تهیه کلیپ مبتذل انتشار آن از طریق شبکه مجازی یوتیوب» و «برقراری رابطه نامشروع از طریق رقصیدن به صورت مختلط و با پوشش نامناسب» از حیث رابطه نامشروع به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری از باب مشارکت در ساخت و توزیع کلیپ به پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

دادگاه عمومی جزایی رسیدگی کننده به این پرونده یکی از متهمان این پرونده را به دلیل مراقبت مشروبات الکلی به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. دادگاه صادرکننده حکم، مجازات های تعیین شده را با استناد به بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ جوانی، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت متهمان و با لحاظ ماده ۴۶ همین قانون به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورده است با این توضیح که چنانچه متهمان در این مدت مرتکب جرم عمدی سبب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشوند، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.»

بچه پولدارها

اصطلاح خودمانی اش می شود بچه مایه دار. همان جوان های خوش تیپی که در این چند ساله به واسطه خودرو، خانه سبک زندگی شان به راحتی ازبقیه طبقه های اجتماعی قابل تمایز هستند و در تیررس افکار عمومی قرار گرفته اند. تا چند سال پیش این مسائل بسیار رو نبود. یعنی هم تعداد ثروتمندان کمتر بودند هم خودشان آنچنان تمایلی به دیده شدن نداشتند ولی شرایط عوض شد و به واسطه شبه های اجتماعی بسیار چیزها دیده شنیده شد.

شهریور ماه امسال بود که در اینستاگرام صفحه ای شکل گرفت که در آن عکسهایی از بچه های ثروتمند شهر تهران منتشر می کرد بسیار زود به بمب خبری تبدیل شد و دست به دست بین کاربران می چرخید. صفحه ای که نشان می داد بچه مایه دارهای تهرانی چگونه زندگی می کنند؟!

باز شدن این صفحه بازتاب وسیع ای در رسانه های غربی داشت و بعضی رسانه های غربی با بازنشر عکس های منتشر شده در این صفحه به تحلیل ابعاد و زوایای جامعه مدرن و شهری در ایران پرداخته اند.

هجوم کاربران به این صفحه نیز بسیار عجیب بود. عده ای از کاربران به این صفحه تاختند عده ای آنها را تایید می کردند. بعد از مشهور شدن ناگهانی صفحه «بچه مایه دارهای ایرانی» که اقدام به انتشار عکـس هایی از شیوه سبک زندگی و تفریح آنها می نماید ، بحث ها در جهان ی مجازی حسابی داغ شد و مخالفان و موافقان ثروتمندان را روبروی هم قرار داد.

بالاخره با وجود تمام این کش مکش ها «ریچ کیدز آو تهران» عکـس هایش را از صفحه اینستاگرام پاک کرد. این صفحه روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه بعد از ماه کار فیلتر شد. در این روز آدم ین پیج بچه پولدارها تمام عکس جالب ها را پاک کرد و نوشت: «به عمومیت پیدا کردن بیان شدن عکس زیبا های این پیج به صورت نادرست و مغایر با اهداف گردانندگان صفحه، عکس زیبا ها را پاک می کنیم.»

و اینگونه داستانی که در عرض دو سه هفته شروع شد با صد هزار دنبال کننده مشغول به کار بود به کار خود خاتمه داد.

مسعود، فروغ و افراد دیگر

یک گفتگوی جنجالی با مسعود کیمیایی موجی از واکنش ها را در شبکه های اجتماعی به وجود آورد. جنجالی ترین سخن مسعود کیمیایی در مورد شاعره مشهور ایرانی، فروغ فرخزادبود که سرنوشتی غـم انگیز برایش رقم خورد.

کیمیایی برای نخستین بار گفت در مقام غسل دهنده فروغ چهره تاثیر گذار در تشییع این شاعر ح ضور داشته است. او در گفتگوی خودش گفه بود «فروغ فرخزاد در حادثه رانندگی سرش به جدول می خورد کشته می شود. باید فردا برویم از پزشکی قانونی جنازه اش را تحویل بگیریم تشییع کنیم. ماشین خواهرم را می گیرم. ۱۹ ساله ام. تصدیق رانندگی ندارم. تمام سوار می شوند. «محمد علی سپانلو»، «مهرداد صمدی»، «اسماعیل نوری علا» «احمدرضا احمدی». راه می افتیم به سمت پزشکی قانونی. جنازه را با آمبولانس حمل می کنند. تند می رود.

تمام جا می مانند. جا مانده ها می روند ظهیرالدوله. ما به دنبال آمبولانس می پیچیم زرگنده، آنجا یک غسالخانه هست. مردی از غسالخانه بیرون می آید. می گوید: غسال زن نداریم. باید به مرحوم محرم شوید. خطبه ای خوانده می شود. دو نفر از ما به فروغ مح۰رم می شویم. می شویم برادران او. روی او آب می ریزیم. (لحظه ای سکوت) مگر می شود کسی این حوادث را دیده باشد دروغ بگوید؟ مگر می تواند به خود اجازه دهد چیز دیگری بگوید؟ فیلم جذاب ساز این آینده این سرزمین است. اصلا مگر می تواند از اینها خلاص شود؟»

اظهارنظرها در مورد درستی یا نادرستی این حرف ها در شبکه های اجتماعی بالا جگرفت و در نهایت پای پوران فرخزاد، خواهر فروغ به ماجرا باز شد و گفت: «اینکه در زرگنده مرده شوی نبود، درست است و بعد از این، فروغ را به ظهیرالدوله آوردند. در ظهیرالدوله یک چتی کوچک و متروکی که انگار صد سال است کسی آنجا نرفته، وجود داشت که فروغ را آنجا بردند میزان ی طول کشید که کسی بیاید برای غسل در نهایت زنی را پیدا کردند که آمد غسل فروغ را انجام داد.»

بعد از حرف های خواهر فروغ، کاربران شبکه های اجتماعی به دو دسته موافق مخالف تقسیم شدند کار به جایی رسید که مسعود کیمیایی در واکنش گفت: «متاسفانه بعد از انتشار مصاحبه ام در یکی از روزنامه ها که بیشتر در آن خودم و اتفاقاتی که بر من رفته را توضیح دآدم ، بسياري موضع گرفتند و گفتند حرف های من کذب تحریف تاریخ است… از اینکه شنیدم بعد از انتشار مصاحبه ام، آدم ها دو دسته شده اند دو دیدگاه بیان می کنند، دلم شکست. من قصد ندارم با حرف هایم آدم ها را به جان بیندازم.»

باران کوثری و براي چه رفتی

باران کوثری از دیگر افرادی بود که مورد حمله اینترنتی قرار گرفت با کارگردانی کلیپ « جهت چه رفتی» همایون شجریان عجیب ترین واکنش ها را هم از جانب مخالفان هم از جانب موافقان به خود دید.

از یک طرف قطعه موسیقایی « براي چه رفتی» مورد استقبال طیف وسیع ای از مخاطبان موزیک قرار گرفت از طرف دیگر موسیقی فیلم دیدنی ی آن از نظر بسیار ها ضعیف ارزشیابی شد. منتقدان عنوان می کردند در مورد یک فیلـم ی باران کوثری حس ات تا میزان بسياري پیش پا افتاده و مبالغه شده می باشند .

در طرف دیگر هم موافقان اعتقاد داشتند که آنچه در این موسیقی فیلم جذاب می بینید، واکنش آدم ها نسبت به این قطعه موسیقایی است که اما معین است این موسیقی فیلم زیبا با و تعرفه اندک ساخته شده است. با گذشت بحث ها از حالت تعادل تبادل نظر خارج شد در برخي نظرها با توهین حمله درآمیخته شد.

دختر گل فروش

عکسی از دختر گل فروش در سطح شهر تهران که با چهره ای خندان در حال فروختن گل در خیابان ها است بسیار پربیننده شده در چند روز قدیم بارها بارها به اشتراک گذاشته شده است.

مانند همواره موافقان و مخالفان نیز مشغول بحث تبادل نظر هستند .

دی جی فسنقری

میل عجیب و مبهم کاربران به شوخی طنازی اتفاقات مختلف در شبکه های اجتماعی به کشف یک پدیده نو رسیده است. تمام دیگر «دی جی فسنقری» را می شناسند. اردیبهشت ماه امسال فیلم جالب های او دست به دست در بین کاربران می چرخید. یک جوان سبزواری که تلاش داشت با مجموعه در مراسم های مختلف برای شهرتی دست پا نماید ، دستمایه شوخی های کاربرانی شد که عکس زیبا هایش را فتوشاپ می کردند، نوشته های مختلف ی نوشته حتی تی شرت حاوی نامش را به فروش می رساندند!

ماجرا از آنجایی فراگیر شد کهکلیپی به نام «باز هم شراره حادثه آفرید» در فضای مجازی منتشر سروصوت بسیاری به پا کرد. در این کلیپ فردی که ظاهرا نام او فسنقری نوشته شده در حال اجرای موزیک در یک عروسی خانوادگی بود…

پخش کلیپ با حرکات عجیب این فرد باعث شد تا موجی از ابراز علاقه ها تمسخر خطاب به این فرد در بین کاربران شبکه های اجتماعی ایجاد شود.

صفحه فیس بوک او در مدت زمانی کمتر از دو هفته بیشتر از ۱۰۰ هزار لایک خورد و روز به روز بر طرفدارانش اضافه شد. دی جی فسنقری نیز که به نظر می آمد این شهرت چند هفته ای به مذاقش خوش آمده، فیلم جذاب های بیشتری ازت منتشر کرد و حتی با گاهي رسانه ها گفتگو کرد. او در یکی از گفتگوهای خودش گفته بود: «من خودم صفحه شخصی ندارم. این صفحات را هوادارانم زحمت کشیدند و ایجاد کردند. بهترین نکته این بود که مردم از شادی و خنده حرف می زدند. می گفتند از دیدن این کلیپ شادشدیم و خندیدیم. اینکه مردم روحیه خوب پیدا کردند شادمان شدند برای من بهترین چیز بود.»

کار به جایی رسید که قرار شد او در سکانس از سریـال تلویزیون «جاده غریب» نقش خواننده عروسی را بازی کند که اما تهیه این داستانی متوقف شد.

در آخرین اتفاق باطعم هم گیم دی جی فسنقری برای سیـستم علت آندروید ساخته شده به فروش بالایی دست پیدا کرده است.

کی روش

کارلوس کی نحوه بعد از مسابقات جام جهان ی بود که به یکی از قهرمانان کاربران شبکه های اجتماعی تبدیل شد و کمپین های مختلف برای پشتیبانی از تمدید قرارداد او تشکیل شده بود. این پشتیبانی ها با گذشت چندین ماه برگزاری مسابقات جام ملت های آسیا همچنان ادامه دارد، به ویژه بعد از گیم با عراق و حذف ایران بود که باعث شد کمپین پشتیبانی از تمدید قرارداد کارلوس کیروش راه بیفتد که اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار دنبال کننده دارد.

ریشه محبوبیت این مربی زمانی جوانه زد که توانست ایران را بی دردسر وارد جام جهان ی نماید بعد از آن با گیم های از جان و دل تیم ملی توانست محبوب دل مردم عجول ایران باشد.

کاربران شبکه های اجتماعی از هیچ تلاش ی برای نمایش پشتیبانی از کیشیوه فروگذار نمی کنند حتی آن وقت بعد از مسابقات جام جهان ی این موج را به صفحه توییتر رییس جمهور کشاند.

ده ها صفحه در فیس بوک برای پشتیبانی از کیآموزش به راه افتاده کاربران انواع انواع ترفندها برای به گوش رسیدن صدایشان شروع کرده اند؛ از نگارش متن های مختلف به زبان انگلیسی که به دست کیروش برسد تا مرور اظهارنظرهای کارشناسی برخي مربیان وطنی در پیش از جام جهان ی که همگی به سرمربی تیم ملی تاخته بودند.

دلایل محبوبیت این مربی پرتغالی نزد افکار عمومی بسیار خیلی است که باعث می شود همچنان کیآموزش مرد محبوب این روزهای جهان ی ورزش کشورمان باشد. به هر حال کیآموزش روانشناسی طرفداران فوتبال درایران را به بهتر ی کشف کرده است.

تیرباران هفت سنگ

حتی سریـال های تلویزیونی نیز از حملات کاربران شبکه های اجتماعی در امان نماندند. اوایل تیر ماه امسال بود که اولین قسمت «هفت سنگ» و کپی برداری کاملا عینی آن از داستانی آمریکایی «مدرن فامیلی»، بلافاصله بعداز انتها پخش با واکنش های بسياري در وب سایت های خبری و شبکه های اجتماعی همراه بود.

واکنش ها طی چند ساعت به صفحه اینستاگرام بازیگران و کارگردان این سریـال رسید و حتی با واکنش خود کارگردان مواجه شد. بذرافشان در مواجهه با این اندازه اعتراض ها در ابتدا توپ را به زمین مخاطبان انداخت نوشت افرادی که متوجه این شباهت شده اند، هنر نکرده اند چون کاملا معین است!

انتقادها همچنان ادامه داشت کاربران هر روز سوال های جدید تری را بیان می کردند. آنها از کارگردان مجموعه ، یعنی بذرافشان می پرسیدند چنانچه قصد داشته از روی «مدرن فامیلی» اقتباس نماید جهت چه نامناسب ترینآموزش را مصرف به به صورت نعل به نعل از روی فیلم دیدنی کپی کرده است؟ کاربران دیگری عنوان می کردند براي چه اسم منبع اقتباس را در تیتراژ فیلم جالب نیاورده اند و اصول پیشرفته حکم می نماید چنین چیزی عنوان شود. این فقط کارگردان سریـال نبود که مورد انتقادها قرار گرفت بسياري از بازیگران این مجموعه نیز مورد حمله شدیدی قرار گرفتند.

کارگردان این فیلم جذاب در توضیحات بعدی خود گفت به محدودیت های تلویزیون مجبور شده اسم آن را در تیتراژ نیاورد ولی در ادامه توضیح داده بود که از قسمت های بعدی، این اقتباس کمرنگ تر می شود. اوس رانجام ترجیح داد کل صفحه اینستاگرامش را ببندد.بقیه بازیگران سریـال عنوان می کردند که «مدرن فامیلی» را ندیده اند با اینکه از بخش چهارم به بعدمیزان اقتباس ها کمتر می شود.

جوان ترین پدر و مادر ایرانی

مادر ۱۶ ساله و پدر ۱۳ ساله اولین بار با عکـس بی کیفیت خبری کوتاه در شبکه های اجتماعی مشهور شدند: «جوان ترین پدر ایران که متولد ۱۳۸۰ است، شناسنامه بچه اش را گرفت.»

این خـبر روزها بین کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست می شدو هیچ کس اطلاعات بیشتری از این زوج جوان که به نظر می رسید از شهرهای جنوبی کشور باشند، نداشت تا اینکه کم کم تذکر رسانه ها به کم سن و سال ترین پدر ایرانی جلب شد مصاحبه های مفصلی از این زوج جوان منتشر کردند.

بعدها در مصاحبه ها معین شد که مادر جوان ۱۲ ساله نیست بلکه ۱۶ سال دارد و علی اصغر دو ماهه ثمره این همسرداری بود. وضع وقتی بدتر شد که فرزند آنها به دلیل نداشتن بخاری در خانه تشخیص غلط پزشکان دچار عفو ت ریوی و مساله قلبی شد و به ناچار او را در بیمارستانی در کرمان بستری کردند.

بعداز اینکه چند مصاحبه مفصل از این زوج بسیار جوان گرفتند معین شد که بهزاد زینب پسر عمو دختر عمو هستند از سال ها قبل همدیگر را رفیق داشتند. آنها در یک کوچه ای از روستاهای کرمان زندگی می کردند و از اول در گیم های بچگانه شان می خواستند با هم همسرداری کنند. با وجود مخالفت های خانواده بالاخره با نیز ازدواج می کنند. هم اکنون هم پشیمان نیستند. تنها زندگی شان بسیار سخت می گذرد. در گفتگوها معین می شود که نه از جایی پشتیبانی می شوند نه خانواده ها آنها را پشتیبانی می کنند چون پدر بهزاد به او گفته است زن گرفته ای باید خودت خرج زندگی ات را دربیاوری…

اسیدپاشی های اینترنتی

* در آذر ماه بود که نادر فتوره چی، روزنامه نگار نویسنده در پیج فیس بوک خودبا قلم تند و خارج از عرفی از بهاره رهنما برای اجرای مقتل خوانی چند زمان پیشش در برج میلاد انتقاد کرد.

این انتقاد با واکنش بهاره رهنما، همسرش، گروهی از نویسندگان، روزنامه نگاران و کاربران اینترنتی روبرو شد. از یک سو رهنما در دفاع از خود نسبت به این توهین واکنش نشان داد و حتی تا پای شکایت هم پیش رفت.

از طرف دیگر نیز فتوره چی همچنان در دفاع از انتقادی که کرده در صفحه فیس بوک کار می کرد… بعد از کش و قوس های زیاد در نهایت این ماجرا به صلح رسید و بهاره رهنما در حاشیه یک مراسم با فتوره چی حرف کرد و این ماجرا به انتها رسید و گفت چقدر بهتر است که آدم ها با هم در مورد مسائل شان رو در رو حرف کنند.

* برای مورد بعدی می توان به ماجرای هانیه توسلی اشاره کرد. بعد از مرگ مرتضی پاشایی بود که بسياري از چهره های بیان ، درگذشت او را تسلیت گفتند وگاهي ها که معرفت جامعی از او نداشتند ترجیح دادند اظهارنظر خاصی نکنند. بعضی کاربران اما این مورد را تاب نیاوردند و در برخي مسائل کامننت های زیاد اعتراضی بعضا توهین آمیز نسبت به سکوت کنندگان مرگ مرتضی پاشایی وارد کردند.

هانیه توسلی یکی از آنها بود که شناختی از این خواننده جوان نداشت و بعد از این ماجرا با گوش کردن موزیک هایش، سبک پاشایی را نپسندید وبه همین دلیل تشخیص داده بود پیامی ندهد این موضوع را اعلام کرده بود.

این اظهارنظر هانیه توسلی در اواخر ماه آبان به مذاق بسیار ها خوش نیامده برخي کامنت های کاربران تندتر از قدیم شد. بعد از این اتفاقات، هانیه توسلی تصمیم گرفت صفحه را با یک توضیح در مورد علت این تصمیم اش ببندد…

* در نشست «پدیدارشناسی فرهنگی مرگ» جامعه شناسان مختلف ی حضـور داشتند به ارزیابی ابعاد درگذشت مرتضی پاشایی و دلایل به وجود آمدن موج بزرگ بعد از مرگ او پرداختند. یوسف اباذری، جامعه شناس مشهور با لحنی نامتعارف و عصبی به تحلیل موج بعد از مرگ درگذشت مرتضی پاشایی پرداخت طرفداران او را زیر پرسش برد اما این بار لحن نوع حرف های او با واکنش وسیع مجموعه کنندگان در این مراسم و همچنین کاربران اینترنتی مواجه شد…

سطل آب یخ

چالش سطل آب یخ در روزهای گرم تابستان و شهریورماه بود که حرف اول را در شبکه های اجتماعی می زد روز به روز به تعداد افرادی که به این چالش دعوت می شدند اضافه می شد. چند ماهی بود که وب سایت ها شبکه های اجتماعی پر شده بود از فیلم جذاب های افراد سرشناسی که بر سر خود یک سطل آب یخ سرازیر می کردند.

از بیل گیتس مارک زاکربرگ بگیرید تا مسی کریستیانو رونالدو… کم کم این موج آنقدر فراگیر شد تا اینکه پای چالش آب یخ به ایران هم رسید موج اولیه آن را علی کریمی با انجام آن به راه انداخت و علی دایی، رضا عطاران و مازیار فلاحی را به این چالش دعوت کرد. موج آن مانند گلوله ای کوچک در کوهستان پر برف کم کم به بهمن بزرگی تبدیل طبق معمول این اتفاقات در ایران، به پدیده ای تمام گیر تبدیل شد.

این موج بالا گرفت به طوری که چهره های مشهور دیگری مانند رضا عطاران، بهرام رادان، زانیار سیروان خسروی، یغما گلرویی، فریدون زندی، رضا صادقی، نیوشا ضیغمی، شیلا خداداد … را با درگیر کرد.

از بین تمام این افراد در ابتدا فقط رضا صادقی، بهرام رادان و زانیار خسروی بودند که به فلسفه پشت این اتفاق که همان جلب توجه عموم به یک نوع صعب العلاج و جمع آوری پول برای یاری به این بیماران است ارزش دادن د و تازه همین افرادنیز بسیار را درگیر مریضی ALS نکردند و ترجیح دادند از هایی مثل سرطان نام ببرند.

به نظر می رسید در روزهای نخست ورود این چالش به ایران کمتر کسی از فلسفه اصلی آن خـبر داشت و علاوه بر افراد بیان ، مردم عادی بسياري نیز را درگیر این چالش کردند. با اینحال بسياري از کاربران ایرانی این ماجرا را به شوخی کل کل در نظر گرفتند گرمای هوا و تابستان باعث شد تا از ریختن آب یخ روی مضایقه نکنند! در حالی که این کمپین دربقیه نقاط جهان به خاطر مشکلات کم آبی به شکل دیگری پیگیری می شد به هر حال از آن موج هایی بود که زود آمد و سریع هم رفت.