دزدگیر کلاسیک Z4 ، راهنمای نصب دزدگیر CLASSIC Z4 راهنمای کلاسیک Z4

کاتالوگ دزدگیر اماکن  کلاسیک و راهنمای نصب دزدگیر اماکن

آموزش روش نصب شیوه کد دادن و عملکـرده ای کلی دزدگیر اماکن کلاسیک توضیح داده می شود

روش نصب دستگاه CLASSIC Z4

۱) کانکتورهای آنتن؛ بلندگوی داخلی و ترانس را از جای خود خارج بکنید .

۲) سه عدد ضامن نگهدارنده ی فیبر مدار چاپی را کمی به طرف پایین فشار دهید و فیبر مدار چاپی را از جای خود خارج بکنید .

۳) جعبه دستگاه را روی دیوار نصب بکنید .

۴) قبل از جا زدن فیبر مدار چاپی؛ همه سیم ها را وارد دستگاه نمایید.

۵) فیبر مدار چاپی را با احتیاط سر جای خود قرار دهید؛ برای ایـن کار ابتدا پارت بالای فیبر را جا بیندازید

(دقت بکنید سه عدد پین در سوراخ های فیبر قرار گیرد) پس سه ضامن نگهدارنده را به طرف پایین فشار دهید و فیبر را جا بیندازید.

(دقت بکنید سیم بلندگوی داخلی در شیار بالای فیبر قرار گیرد)

۶) کانکتر آنتن؛ بلندگوی داخلی و ترانس را سر جای خود قرار دهید.

۷) برای کار بهتر گیرنده دستگاه؛ آنتن را تا انتها بیرون بکشید.کوشش کنید دستگاه های جانبی (مثل تلفن کننده) را کنار آنتن نصب نکنید.

۸) چنانچه مایل به استفاده از آلفا سوییچ برای خاموش کردن دستگاه در شرایط ویِژه می باشید ؛

همچنین میتوانید سیم متصل به کانکتر ALPHA SW را از وسط بچینید و دو سر آن را به آلفا سوییچ لحیم بکنید .

برای ایـن کار ابتدا بایستی کانکتر را از جای خود خارج بکنید . در وقت خاموش بودن سوییچ بلندگوی داخلی و آژیر و بلندگوی خارجی قطع

خواهد شد؛ پارت های دیگـر فعال خواهد بود. سمت چپ جعبه شیار مناسب برای نصب آلفا سوییچ وجود دارد
نکته : دستگاه دارای چندین مسیر برای ورود سیم است . سیم ها را به نحوی مرتب نمایید که هیچ یک از سیم ها به خنک کننده اتصال

نکند و از روی مدار رد نشود.

هشدار : دستگاه بایستی حداقل ۲۰ سانتی متر با اشیای اطراف فاصله داشته باشد؛

ایـن فاصله برای کار درست گیرنده و خنک شدن دستگاه الزامی است .

طرز کار دستگاه

دستگاه دارای سه حالت خاموش(DISARM) روشن (ARM) و نیمه فعال (PARTSET) هست که در ادامه شرح داده خواهد شد.

۱) روشن (ARM)

با فشار دکمه (قفل بسته) ریموت؛ دستگاه با یک تک آژیر (یک بیپ زیاد در بلندگوی داخلی) روشن خواهد شد؛

چراغ ARM به نشانه ی روشن بودن دستگاه؛ روشن خواهد شد. در ایـن حالت همه ی زون ها فعال خواهند بود.

با فشار مجدد ایـن دکمه ریموت؛ آژیر اضطراری به صورت لحظه ای فعال خواهد شد.

۲) خاموش(DISARM)

با فشار دکمه (قفل باز) ریموت؛ دستگاه با دو تک آژیر خاموش خواهد شد.چنانچه در وقت روشن بودن؛ دستگاه آلارم داشته باشد؛

با یک تک آژیر اضافه ایـن موضوع را اعلام می نماید .

در حالت خاموش چنانچه زون در ۴ وضعیت ۲۴ ساعته باشد در صورت تحریک آن؛ دستگاه یک بـار آلارم می دهد.

در ایـن حالت با فشار دکمه (قفل باز) ریموت؛ آلارم قطع خواهد شد و آن زون غیرفع ال خواهد شد.

برای فعال شدن آن زون ضروری هست دستگاه یک بـار روشن و خاموش شود.
۳) نیمه فعال (PARTSET)

بـار فشار دکمه (آژیر بدون صدا) ریموت؛ دستگاه با یک بیپ کوتاه (تنها از بلندگوی داخلی) نیمه فعال خواهد شد.

در ایـن حالت تنها زون ۱و ۲ فعال خواهد بود.چنانچه زون در حالت ۲۴ ساعته باشد در ایـن وضعیت فعال خواهد بود.

در ایـن حالت چراغ ARM به صورت چشمک زن در خواهد آمد.

نکته : چنانچه یکـی از زون ها باز بماند؛ دستگاه برای آن ۲ دوره آژیر می زند و پس آن زون را از مدار خارج می نماید

هر وقت که آن زون بسته شود دوبـار ه به مدار باز می گردد باز و بسته شدن زون می تواند به دفعات سبب آلارم شود.

امکانات ویژه

۱) زون بی سیم  WIRELESS دزدگیر اماکن کلاسیک

ایـن زون برای رابطه مستقیم دستگاه با مگنت یا چشم یا شاسی اضطراری بی سیم طراحی شده است .

ایـن زون در حالت نیمه فعال تیز فعال است . تحریک شدن ایـن زون توسط چراغ زون ۲ نمایش داده خواهد شد.

۲) حفاظت مضاعف

در حالت روشن چنانچه فیوز AUX بسوزد؛ دستگاه آلارم خواهد داد. ایـن ویژگی برای مواجهه با ایجاد اتصال در سیم کشی سودمند است .

توضیح : در صورتی که به محض روشن کردن؛ دستگاه آژیر می زند؛ سـال م بودن فیوز AUX را ارزیابی بکنید

(هرگز از سیم به جای فیوز استفاده نکنید)

۳) هشدار قطع برق دزدگیر کلاسیک

در وقت روشن بودن دستگاه چنانچه برق شهر به طور پیوسته بیش از ۴ ساعت (حدود چهار و نیم ساعت) قطع شود

؛ دستگاه آلارم خواهد داد. برای فعال کردن ایـن ویژگی به بخش برنامه ریزی مراجعه بکنید .

۴) شاسی LRN

دستگاه مجهز به شاسی کوچک LRN در روی مدار هست که در صورت مفقود شدن ریموت ها می توان با فشار آن دستگاه را خاموش کرد.

از ایـن شاسی برای برنامه ریزی دستگاه استفاده خواهد شد.

ااضافه کردن ریموت به دستگاه دزدگیر کلاسیک Z4:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

۲) فیوز AUX را از جای خود خارج بکنید

۳) دکمه (قفل باز) ریموت جدید را فشار دهید و نگه دارید

۴) دکمه LRN دستگاه را در یک لحظه فشار دهید

۵) دستگاه با یک بیپ اضافه شدن ریموت را اعلام می نماید

۶) دکمه ریموت را رها بکنید

۷) فیوز AUX را در جای خود قرار دهید

نکته : برای اضافه کردن بیش از یک ریموت مراحل ۳ تا ۶ را تکرار بکنید

نکته : برنامه دستگاه ظرفیت ۸ ریموت مفرق را داراست

نکته : در صورت پر بودن حافظه دستگاه تنها LED ARM یک چشمک می زند

روش حذف همه ریموت ها در دزدگیر کلاسیک :

۱) برق و باتری را از دستگاه قطع بکنید

۲) ۳۰ ثانیه صبر بکنید

۳) دکمه LRN دستگاه را فشار دهید و نگه دارید

۴) برق و باتری را وصل بکنید

۵) بعد از چند ثانیه دکمه LRN را رها بکنید

اکنون کلیه ریموت ها حذف و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد ایـن کار برای مواقعی که یکـی از ریموت ها

مفقود شده هست مناسب است . بعد از آن بایستی ریموت های موجود را دوبـار ه به دستگاه ست کرد.

تنظیم مدت آژیر CLASSIC Z4:

مدت آژیر دستگاه ۲ دقیقه هست با شیوه زیر ایـن وقت به مدت ۷ دقیقه تغییر می نماید

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (آژیر بدون صدا) یکـی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می نماید

تکرار مراحل فوق برنامه را به حالت اولیه برمی نماید (با ۲ بیپ)

هشدار قطع برق:

دستگاه می تواند در حالت فعال در صورتی که برق شهر بیش از ۴٫۵ ساعت قطع شود با یک دوره آلارم احتما ل خرابکاری

را هشدار دهد ایـن ویژگی غیرفع ال هست برای فعال کردن آن باید:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (قفل بسته) یکـی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می نماید

تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه برمی نماید (با ۲ بیپ)

خروجی بد OUT

خروجی بد می تواند به عنوان فرمان در باز کن یا فرمان روشن بودن دستگاه مورد استفاده قرار گیرد

سازنده ایـن خروجی را در حالت در باز کن قرار داده برای تغییر آن باید:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (زنگوله) یکـی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می نماید

تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه برمی نماید (با ۲ بیپ)

نکته : در ایـن حالت کلید (زنگوله) به جای در بازکن آژیر لحظه ای ایجاد می نماید

زون ۲۴ ساعته: ZONE 4

زون ۴ می تواند به صورت ۲۴ ساعته فعال باشد

(ایـن حالت برای اتصال دستگاه به پدال اعلام تهدید یا دتکتور اعلام حریق یا … سودمند است)

برای فعال کردن ایـن ویژگی باید:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (قفل بسته) و (آژیر بدون صدا) یکـی از ریموت ها را به طور هموقت یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می نماید

تکرار مراحل فوق دستگاه را به حالت اولیه برمی نماید (با ۲ بیپ)

تک آژیر : CHRIP

دستگاه می تواند به شیوه های زیر تک آژیر بزند:

الف) بلندگوی داخلی و SIREN

ب) بلندگوی داخلی و SIREN و SP

ج) تنها بلندگوی داخلی

سازنده دستگاه را در حالت الف قرار داده برای تغییر آن می بایست:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (قفل بسته) یکـی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه تک آژیر برنامه ریزی شده را پخش می نماید

با تکرار مراحل فوق می توان هر یک از حالات الف؛ ب؛ ج را انتخاب نمود.

دینگ دانگ : CHIME

زون ۱ (Z1) می تواند دارای دینگ دانگ باشد در ایـن صورت با تحریک ایـن زون دستگاه یک دینگ دانگ پخش می نماید

استفاده کننده می تواند هر وقت که بخواهد ایـن ویژگی را فعال یا غیر فعال نماید کافیست:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) دکمه (قفل بسته) و (آژیر بدون صدا) یکـی از ریموت ها را به طور هموقت یک لحظه فشار دهید

دستگاه با یک دینگ دانگ فعال شدن CHIME را اعلام می نماید

برچسب ها: کلاسیک کلاسیک z4 کلاسیک زد فور کلاسیک کلاسیک z7 دزدگیر اماکن کلاسیک دزدگیر منزل امکانات کلاسیک قیمت کلاسیک لیست قیمت کلاسیک دزدگیر اماکن استار مرمت کلاسیک مساله کلاسیک تلفن کننده کلاسیک تاچ  نمایـن دگی کلاسیک نمایـن ده کلاسیک  نمایشگاه دزدگیر دزدگیر سوله دزدگیر فروشگاه دزدگیر منزل دزدگیر مغازه دزدگیر اداره دزدگیر ساختمان دزدگیر بیرونی رادار وزنی DSC klaxon Irtec firewal pironix رادار چشمی گارانتی کلاسیک کلاسیک z4 3 دزدگیر کلاسیک z4 کلاسیک z4 کلاسیک z4 کلاسیک z4 کلاسیک z4205 ؛    Classic z4 CLASSIC Z7 کلاسیک زد ۴ راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک روش نصب دزدگیر آموزش نصب دزدگیر

آموزش روش نصب شیوه کد دادن و عملکـرده ای کلی دزدگیر اماکن کلاسیک توضیح داده می شود

روش نصب دستگاه CLASSIC Z4

۱) کانکتورهای آنتن؛ بلندگوی داخلی و ترانس را از جای خود خارج بکنید .

۲) سه عدد ضامن نگهدارنده ی فیبر مدار چاپی را کمی به طرف پایین فشار دهید و فیبر مدار چاپی را از جای خود خارج بکنید .

۳) جعبه دستگاه را روی دیوار نصب بکنید .

۴) قبل از جا زدن فیبر مدار چاپی؛ همه سیم ها را وارد دستگاه نمایید.

۵) فیبر مدار چاپی را با احتیاط سر جای خود قرار دهید؛ برای ایـن کار ابتدا پارت بالای فیبر را جا بیندازید

(دقت بکنید سه عدد پین در سوراخ های فیبر قرار گیرد) پس سه ضامن نگهدارنده را به طرف پایین فشار دهید و فیبر را جا بیندازید.

(دقت بکنید سیم بلندگوی داخلی در شیار بالای فیبر قرار گیرد)

۶) کانکتر آنتن؛ بلندگوی داخلی و ترانس را سر جای خود قرار دهید.

۷) برای کار بهتر گیرنده دستگاه؛ آنتن را تا انتها بیرون بکشید.کوشش کنید دستگاه های جانبی (مثل تلفن کننده) را کنار آنتن نصب نکنید.

۸) چنانچه مایل به استفاده از آلفا سوییچ برای خاموش کردن دستگاه در شرایط ویِژه می باشید ؛

همچنین میتوانید سیم متصل به کانکتر ALPHA SW را از وسط بچینید و دو سر آن را به آلفا سوییچ لحیم بکنید .

برای ایـن کار ابتدا بایستی کانکتر را از جای خود خارج بکنید . در وقت خاموش بودن سوییچ بلندگوی داخلی و آژیر و بلندگوی خارجی قطع

خواهد شد؛ پارت های دیگـر فعال خواهد بود. سمت چپ جعبه شیار مناسب برای نصب آلفا سوییچ وجود دارد
نکته : دستگاه دارای چندین مسیر برای ورود سیم است . سیم ها را به نحوی مرتب نمایید که هیچ یک از سیم ها به خنک کننده اتصال

نکند و از روی مدار رد نشود.

هشدار : دستگاه بایستی حداقل ۲۰ سانتی متر با اشیای اطراف فاصله داشته باشد؛

ایـن فاصله برای کار درست گیرنده و خنک شدن دستگاه الزامی است .

طرز کار دستگاه

دستگاه دارای سه حالت خاموش(DISARM) روشن (ARM) و نیمه فعال (PARTSET) هست که در ادامه شرح داده خواهد شد.

۱) روشن (ARM)

با فشار دکمه (قفل بسته) ریموت؛ دستگاه با یک تک آژیر (یک بیپ زیاد در بلندگوی داخلی) روشن خواهد شد؛

چراغ ARM به نشانه ی روشن بودن دستگاه؛ روشن خواهد شد. در ایـن حالت همه ی زون ها فعال خواهند بود.

با فشار مجدد ایـن دکمه ریموت؛ آژیر اضطراری به صورت لحظه ای فعال خواهد شد.

۲) خاموش(DISARM)

با فشار دکمه (قفل باز) ریموت؛ دستگاه با دو تک آژیر خاموش خواهد شد.چنانچه در وقت روشن بودن؛ دستگاه آلارم داشته باشد؛

با یک تک آژیر اضافه ایـن موضوع را اعلام می نماید .

در حالت خاموش چنانچه زون در ۴ وضعیت ۲۴ ساعته باشد در صورت تحریک آن؛ دستگاه یک بـار آلارم می دهد.

در ایـن حالت با فشار دکمه (قفل باز) ریموت؛ آلارم قطع خواهد شد و آن زون غیرفع ال خواهد شد.

برای فعال شدن آن زون ضروری هست دستگاه یک بـار روشن و خاموش شود.
۳) نیمه فعال (PARTSET)

بـار فشار دکمه (آژیر بدون صدا) ریموت؛ دستگاه با یک بیپ کوتاه (تنها از بلندگوی داخلی) نیمه فعال خواهد شد.

در ایـن حالت تنها زون ۱و ۲ فعال خواهد بود.چنانچه زون در حالت ۲۴ ساعته باشد در ایـن وضعیت فعال خواهد بود.

در ایـن حالت چراغ ARM به صورت چشمک زن در خواهد آمد.

نکته : چنانچه یکـی از زون ها باز بماند؛ دستگاه برای آن ۲ دوره آژیر می زند و پس آن زون را از مدار خارج می نماید

هر وقت که آن زون بسته شود دوبـار ه به مدار باز می گردد باز و بسته شدن زون می تواند به دفعات سبب آلارم شود.

امکانات ویژه

۱) زون بی سیم  WIRELESS دزدگیر اماکن کلاسیک

ایـن زون برای رابطه مستقیم دستگاه با مگنت یا چشم یا شاسی اضطراری بی سیم طراحی شده است .

ایـن زون در حالت نیمه فعال تیز فعال است . تحریک شدن ایـن زون توسط چراغ زون ۲ نمایش داده خواهد شد.

۲) حفاظت مضاعف

در حالت روشن چنانچه فیوز AUX بسوزد؛ دستگاه آلارم خواهد داد. ایـن ویژگی برای مواجهه با ایجاد اتصال در سیم کشی سودمند است .

توضیح : در صورتی که به محض روشن کردن؛ دستگاه آژیر می زند؛ سـال م بودن فیوز AUX را ارزیابی بکنید

(هرگز از سیم به جای فیوز استفاده نکنید)

۳) هشدار قطع برق دزدگیر کلاسیک

در وقت روشن بودن دستگاه چنانچه برق شهر به طور پیوسته بیش از ۴ ساعت (حدود چهار و نیم ساعت) قطع شود

؛ دستگاه آلارم خواهد داد. برای فعال کردن ایـن ویژگی به بخش برنامه ریزی مراجعه بکنید .

۴) شاسی LRN

دستگاه مجهز به شاسی کوچک LRN در روی مدار هست که در صورت مفقود شدن ریموت ها می توان با فشار آن دستگاه را خاموش کرد.

از ایـن شاسی برای برنامه ریزی دستگاه استفاده خواهد شد.

ااضافه کردن ریموت به دستگاه دزدگیر کلاسیک Z4:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

۲) فیوز AUX را از جای خود خارج بکنید

۳) دکمه (قفل باز) ریموت جدید را فشار دهید و نگه دارید

۴) دکمه LRN دستگاه را در یک لحظه فشار دهید

۵) دستگاه با یک بیپ اضافه شدن ریموت را اعلام می نماید

۶) دکمه ریموت را رها بکنید

۷) فیوز AUX را در جای خود قرار دهید

نکته : برای اضافه کردن بیش از یک ریموت مراحل ۳ تا ۶ را تکرار بکنید

نکته : برنامه دستگاه ظرفیت ۸ ریموت مفرق را داراست

نکته : در صورت پر بودن حافظه دستگاه تنها LED ARM یک چشمک می زند

روش حذف همه ریموت ها در دزدگیر کلاسیک :

۱) برق و باتری را از دستگاه قطع بکنید

۲) ۳۰ ثانیه صبر بکنید

۳) دکمه LRN دستگاه را فشار دهید و نگه دارید

۴) برق و باتری را وصل بکنید

۵) بعد از چند ثانیه دکمه LRN را رها بکنید

اکنون کلیه ریموت ها حذف و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد ایـن کار برای مواقعی که یکـی از ریموت ها

مفقود شده هست مناسب است . بعد از آن بایستی ریموت های موجود را دوبـار ه به دستگاه ست کرد.

تنظیم مدت آژیر CLASSIC Z4:

مدت آژیر دستگاه ۲ دقیقه هست با شیوه زیر ایـن وقت به مدت ۷ دقیقه تغییر می نماید

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (آژیر بدون صدا) یکـی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می نماید

تکرار مراحل فوق برنامه را به حالت اولیه برمی نماید (با ۲ بیپ)

هشدار قطع برق:

دستگاه می تواند در حالت فعال در صورتی که برق شهر بیش از ۴٫۵ ساعت قطع شود با یک دوره آلارم احتما ل خرابکاری

را هشدار دهد ایـن ویژگی غیرفع ال هست برای فعال کردن آن باید:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (قفل بسته) یکـی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می نماید

تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه برمی نماید (با ۲ بیپ)

خروجی بد OUT

خروجی بد می تواند به عنوان فرمان در باز کن یا فرمان روشن بودن دستگاه مورد استفاده قرار گیرد

سازنده ایـن خروجی را در حالت در باز کن قرار داده برای تغییر آن باید:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (زنگوله) یکـی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می نماید

تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه برمی نماید (با ۲ بیپ)

نکته : در ایـن حالت کلید (زنگوله) به جای در بازکن آژیر لحظه ای ایجاد می نماید

زون ۲۴ ساعته: ZONE 4

زون ۴ می تواند به صورت ۲۴ ساعته فعال باشد

(ایـن حالت برای اتصال دستگاه به پدال اعلام تهدید یا دتکتور اعلام حریق یا … سودمند است)

برای فعال کردن ایـن ویژگی باید:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (قفل بسته) و (آژیر بدون صدا) یکـی از ریموت ها را به طور هموقت یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می نماید

تکرار مراحل فوق دستگاه را به حالت اولیه برمی نماید (با ۲ بیپ)

تک آژیر : CHRIP

دستگاه می تواند به شیوه های زیر تک آژیر بزند:

الف) بلندگوی داخلی و SIREN

ب) بلندگوی داخلی و SIREN و SP

ج) تنها بلندگوی داخلی

سازنده دستگاه را در حالت الف قرار داده برای تغییر آن می بایست:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) از سـال م بودن فیوز AUX مطمئن شوید پس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید

۳) دکمه (قفل بسته) یکـی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید

۴) دکمه LRN را رها بکنید

دستگاه تک آژیر برنامه ریزی شده را پخش می نماید

با تکرار مراحل فوق می توان هر یک از حالات الف؛ ب؛ ج را انتخاب نمود.

دینگ دانگ : CHIME

زون ۱ (Z1) می تواند دارای دینگ دانگ باشد در ایـن صورت با تحریک ایـن زون دستگاه یک دینگ دانگ پخش می نماید

استفاده کننده می تواند هر وقت که بخواهد ایـن ویژگی را فعال یا غیر فعال نماید کافیست:

۱) دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید DISARM

۲) دکمه (قفل بسته) و (آژیر بدون صدا) یکـی از ریموت ها را به طور هموقت یک لحظه فشار دهید

دستگاه با یک دینگ دانگ فعال شدن CHIME را اعلام می نماید

برچسب ها: کلاسیک کلاسیک z4 کلاسیک زد فور کلاسیک کلاسیک z7 دزدگیر اماکن کلاسیک دزدگیر منزل امکانات کلاسیک قیمت کلاسیک لیست قیمت کلاسیک دزدگیر اماکن استار مرمت کلاسیک مساله کلاسیک تلفن کننده کلاسیک تاچ  نمایـن دگی کلاسیک نمایـن ده کلاسیک  نمایشگاه دزدگیر دزدگیر سوله دزدگیر فروشگاه دزدگیر منزل دزدگیر مغازه دزدگیر اداره دزدگیر ساختمان دزدگیر بیرونی رادار وزنی DSC klaxon Irtec firewal pironix رادار چشمی گارانتی کلاسیک کلاسیک z4 3 دزدگیر کلاسیک z4 کلاسیک z4 کلاسیک z4 کلاسیک z4 کلاسیک z4205 ؛    Classic z4 CLASSIC Z7 کلاسیک زد ۴ راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک روش نصب دزدگیر آموزش نصب دزدگیر

انواع نوارهای درزگیر از جنس عایق الاستومریک

نوار درزگیر از جنس عایق (در انواع و ضخامت های گوناگون):

این نوع نوار، پشت چسبدار (عایق چسبدار چسبی) و با نخ مسلح در ضخامت عرض های گوناگون (با توجه به درخواست و نیاز مشتری) عرضه می گردد. استفاده از این نوع نوار، علاوه بر استحکام بخشیدن به عایق سبب پیشگیری از اتلاف انرژی (درزبندی و هوابندی) در محل درزها و شکاف ها می گردد.
همچنین از این نوع نوارهای درزگیر جهت درزبندی در صنعت خودرو سازی هم مصرف می گردد. نوارهای درزگیر STI با بهترین مواد متریال موجود در جهان تهیه و قابل ارائه است .


پشم سنگ سپاهان

نوار درزگیر برزنتی مشکی رنگ:
پشم سنگ

این نوع نوار به عرض ۵ سانتیمتر با چسبندگی بالا سبب استحکام بالای عایق در محل درز شکاف می گردد.

نوار درزگیر از جنس آلومینیوم:

این نوع نوار آلومینیومی پشت چسبدار، دارای نخ از جنس فایبرگلاس بوده که سبب استحکام بالای تیپ گردیده از پاره شدن آن پیشگیری می نماید. تیپ آلومینیومی برای عایق الاستومریک (عایق الاستومری) با روکش آلومینیوم استفاده می گردد.

عایق گرما ی و برودتی الاستومریک در انواع گوناگون حاوی : عایق های لوله ای و رولی و در ضخامت های متنوع بوسیله مجموعه اس.تی.آی عرضه می گردند.
عایق الاستومری لوله ای جهت عایقکاری لوله ها از سایز “۱/۴ الی “۳ مصرف می شود، در حالی که عایق رولی جهت عایقکاری کانال های گالوانیزه، مخازن، منابع، کلکتورها، لوله های سرمایش و گرمایش، لوله های آب مصرفی از سایز “۴ به بالا استفاده می شود.
ضخامت های عایق الاستومریک رولی یا ورقه ای STI FLEX به شرح ذیل اعلام می گردد:
فوم عایق الاستومری یا عایق فوم الاستومری از جنس EPDM به ضخامت:
۳ میلیمتر، ۶ میلیمتر، ۱۰ میلیمتر، ۱۳ میلیمتر، ۱۶ میلیمتر، ۱۹ میلیمتر، ۲۵ میلیمتر، ۳۲ میلیمتر، ۴۰ میلیمتر و ۵۰ میلیمتر موجود است . (ضخامت های ذکر شده در انواع گوناگون از عبارت : ساده، پشت چسبدار، با روکش آلومینیومی پشت چسبدار با روکش آلومینیومی و … نیز موجود و قابل ارائه است .)
شایان ذکر است عایق فوم الاستومری از ضخامت ۵۰ میلیمتر به بالا، مطابق با سفارش و درخواست آن کارفرمای محترم تولید و عرضه می گردد.
همين طور مجموعه STI به دلیل داشتن دستگاه های ویژه برش عایق می تواند بنابر درخواست مشتریان محترم با تذکر به نیاز پروژه نامبرده ، عایق های الاستومریک را به ابعاد اندازه های گوناگون برش و آماده تحویل نماید.
عایق الاستومریک STI FLEX از جنس EPDM از نظر پایداری در مساوی آتش، مطابق با استاندارد ذیل است :
ASTM E 84 ،Method of Test for Surface Burning
Characteristics for Building Material and CAN/ULC S-102
شایان ذکر است عایق های الاستومری شرکـت STI (رولی لوله ای) دارای گواهینامه های معتبر کیفی و فنی داخلی و خارجی از عبارت : وزارت راه و شهرسازی، اداره کل استاندارد تحقیقات صنعتی استان تهران، مرکز متالورژی رازی، پژوهشکده صنعت نفت ایران، GB انگلستان و … است .
عایق الاستومریک لوله ای با ضخامت ۳۸ میلیمتر دارای ضریب انتشار شعله کمتر از ۲۵ ضریب گسترش دود کمتر از ۵۰ میلمتر است .
از دیگر نام های عایق الاستومریک می توان به:
عایق الاستومری، عایق الاستومری فوم چسبی، عایق گرما ی چسبدار، عایق فوم، عایق ورقه ای، عایق لوله، عایق لوله ای، فوم پتویی، فوم لوله، فوم گرما ی، فوم دور لوله، فوم و عایق گرما ی، عایق گرما ، فوم لوله، فوم رولی، عایق چسبی رولی، عایق چسبدار، عایق پتویی، عایق فوم کانال، عایق چسبدار فوم چسبدار، عایق پشت چسبدار، عایق فویلی، فوم فویل دار، فروش عایق رولی چسب دار، عایق فوم چسبی، عایق چسبی، عایق فوم فلکسی، عایق کانال هوا، فوم کانال، عایق فوم چسبی، عایق چسبدار کانالی، فوم کانالی، فوم عایق فلکسی کانال هوا، فروش عایق گرما ی برای کانال هوا، عایق چسبی چسب کانال، فروش عایق پشت چسبدار، فوم رولی عایق پتویی، عایق فویلی، فروش عایق الاستومر، فوم پشت چسبدار الاستومر، الاستومر، الاستومر رولی لوله ای، عایق الاستومری، فروش عایق پتویی الاستومری، عایق ورقه ای، فوم ورقه ای، عایق سیاه، عایق چسب الاستومری، عایق فوم چسب، خود چسب دار، فوم لوله ای الاستومری، عایق چسبدار فوم رولی، عایق الاستومریک، عایق چسبدار گرما ی و برودتی، عایق فوم الاستومتریک، عایق فوم الاستومری، فوم عایق الاستومریک چسبدار، عایق گرما ی برودتی، فوم برودتی، عایق گرما ی چسبدار، عایق برودتی چسبدار، عایق رول الاستومریک، عایق رول الاستومتریک، عایق نسوز ورقه ای، عایق مشکی رنگ الاستومر، عایق EPDM … اشاره نمود.
عایق الاستومری از جنس EPDM چیست؟
پلی اتیلن و پلی پروپیلن، پلیمرهایی می باشند با دمای انتقال شیشه ای بسیار ناچیز دارای ماهیت بلورینگی که به همین ماهیت، فاقد فوائد لاستیکی بوده و به عنوان پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرد. با کوپلیمر کردن اتیلن برهم زدن نظم ساختمانی هر یک از هموپلیمرها می توان ویژگی بلورینگی را از پلیمر جدا پلیمری با ویژگی لاستیکی پدید آورد. کوپلیمر تشکیل شده با اینروش خاص، EPR نامیده می شود که دارای ماهیت کاملا اشباع شده بوده و به همین امر، از پایداری جوی و گرما ی بالایی برخوردار است، ولی این الاستومر به علت عدم وجود پیوند دوگانه در ساختار شیمیایی فاقد قابلیت پخت گوگردی بوده و فقط با سیسـتم پخت پراکسیدی پخت می شود.
برای حل این مشکل، از منومر سومی یعنی منومر DN در واکنش با اتیلن و پروپیلن مصرف می گردد. به این ترتیب، ترپلیمری حاصل می گردد که حاوی پیوند دوگانه بوده و قابلیت پخت گوگردی پیدا می نماید که این ترپلیمر EPDM نامیده می شود.
عایق الاستومری چسبدار الاستومریک EPDM برای مناطق سردسیر و گرمسیر بسیار مناسب بوده، به گونه ای که مند شدن، اکسید شوندگی و پیر شدن درجه ناشی از گرمای آن بسیار کم ناچیز است در مساوی مواد شیمیایی آلی و غیر آلی مقاوم است . همچنین پایداری شیمیایی آن (عایق الاستومری) در مساوی فرآورده هایی بر پایه غیر محلول هم کم است.

خدمات و امر اصل هتلداری

خدمات هتل

خدمات، یكی از اركانی است كه بخش عمده ای از بار هتل را بدوش می كشد، به آن آبرو و حیثیت و خوب یّت می بخشد.


هتل هلیا مشهد

مسافرینی كه بعد از چند روز اقامت هتل را ترك می كنند سه نوع هستند :
مسافر در مدت سكونت در هتل، در كمال آسایش آرامش به سر برده طرز پذیرایی و نوع غذا سرویس خدمات، كاملا رضایتبخش بوده كلیه انتظارات وی برآورده شده است و هتل را با رضایت خاطر اظهار تشكر و قیافه باز و خندان ترك می كند. همچنین كاملاً توجه دارد كه اهمیت خدمات هتل بیش از وجهی است كه پرداخت کرده است. در چنین صورتی باید یقین حاصل كرد كه حداقل چهار نفر مسافر به مشتریان هتل افزوده شده است. یعنی رضایت خاطر این مسافر به میزانی موثر ارزشمند است كه پای عده دیگری از مسافران به این هتل گشوده شود.

خدمات هتل از هر جهت، مبوسیله و معمولی بوده سرویس خدمات و امكانات پذیرایی در میزان قابل تذکر نبوده، یا به طرز مناسب ای به مسافر عرضه نشده است. در این حالت، مشتری فكر می كند پولی كه پرداخت كرده بیش از اهمیت خدمات است وجهی كه هتل دریافت داشته بالاتر از میزان توقع مسافر یا میهمان است . بعد از رفتن چنین مسافری نباید انتظار داشت كه به مسافران دیگر توصیه كند، این هتل را برای اقامت گزینش كنند. در بازگشت مجدد او هم، جای تردید وجود دارد كه دوباره به این هتل بیاید یاخیر؟

خدمات، در درجه پایین تر از میزان تصور مسافر بوده و انتظارات مسافر بیش از آن بوده كه در هتل با آن مواجه شده است. حالت عدم رضایت در چهره مسافر كاملا هویدا است و طرز پذیرایی ارائه خدمات، در مقابل وجهی كه محاسبه شده ، آنقدر بد بوده است كه اقطعا ل می رود كار به شكوه شكایت هم بکشد. با چنین وضعی ، باید انتظار داشت لااقل ده نفر مسافرهم از دست داده ایم.
با ذكر این مثال بدون شك ترجیح می دهیم كه تمام مسافران میهمانان مراجعان هتل، از نوع مسافر ردیف اول باشد و با همان طرز فكر اظهار تشكر و قدر دانی، هتل را ترك كند امكان مراجعه مجدد او و امثال او دوست ها خویشان او وجود داشته باشد.

رضایت كامل مسافر اول حالت بی فرق ی مسافر دوم و ناخشنودی كدورت خاطر مسافر سوم، ناشی از چیست؟

سرمایه، زمین، ساختمان وسایل تجهیزات، نقش را عملی ساخته است؛ یعنی سرمایه روش ی متخصصان و مهندسان مجرب و مشاوران دلسوز و صاحبنظر آن طور كه انتظار میرفت ه به استفاده رسیده، تا آنجا كه هتل آماده كار افتتاح و بهره برداری شده است. تشكیلات و دسنگاهها پرسنل و خدمه، تمام در خدمتند.

پس علت نارسایی گاه و بیگاه و هم اکنون ت مختلف و آثار بهتر ، متوسط بد، در چهره مسافران از چیست؟ آیا ی كه مسافر اول هتل را ترك می كرد، روز بخت اقبال هتل و زمان مراجعت مسافر سوم روز نحس نا مبارك بود؟ یا تمام دو یا سه مورد تصادفی و اتفاقی پیش آمده است. بی شك جواب این سؤالات بد است. زیرا موفق ّیت یك شانس یك تصاف نیست عدم موفق یت نباید تصادفی تلقی شود، بلكه مسأله علت معلول را باید در نظر گرفت. اوضاع هم اکنون ت هر سه مسافر، بازتاب عمل مسئوولان هتل و نتیجه ای است كه از خدمات هتل عاید گردیده یا بازده وسایل تجهیزات هتل انعكاس اعمال و رفتار پرسنل است

.
این علل را جدا ازهم، می توان مورد ارزیابی تعمق قرار داد، چنانچه ساختمان كامل بی عیب و بی نقص است، قطعا ً در تأسیسات تشكیلات و تجهیزات هتل جای سؤال هست و چنانچه از این جهت هم كمبود و نارسایی وجود ندارد، روی پرسنل خدمه باید تأمل و رسیدگی به عمل آید.
همان گونه كه قبلاً گفته شده، پرسنل هتل، مثل اعضای یك خانواده یا مانند حلقه های زنجیر بهم پیوسته، در حكم یك واحد است. حال اگر حلقه ای از زنجیر، فرسوده غیر قابل مصرف باشد، قوت مجموعه حلقه ها را سست كرده و كارآیی آن را از بین برده است. یا اگر عضوی از این خانواده با وظایف آشنا نبوده یا از آن غفلت یا تخطی كند، قوت وحدت خانواده را ناعادی ناهمموسیقی ساخته است.

پس به این نتیجه می رسیم كه خدمات، یكی از اركانی است كه قسمت عمده ای از بار هتل را بدوش می كشد، به آن آبرو حیثیت و خوب یّت می بخشد. باید تدبیری اندیشید كه این ركن برای در حركت نگهداشتن چرخهای گردنده هتل، همواره زنده فعّال ومتّحرك و مقاوم پذیرای تمام نوع كوششها تلاش ها باشد.

وقتی خدمات، با كمك و همكاری همگانی تمام بخشها و بخش ها، به طور منظم و دائم در جریان باشد، به طور قطع ثمربخش و سرنوشت سازخواهد بود. و نتایج مثبت را عاید هتل خواهد تهیه در این صورت است كه مسافر با خوشنودی خرسندی و رضایت خاطر كامل، هتل را ترك خواهد گفت و آرزو خواهد داشت كه مسافرت اقامت در این هتل در فرصتهای مناسب نصیبش گردد.
ارزش و اهمیّت یك هتل زمانی با لا می رود كه همكاری و همموزیک ی حتی همدل ی و همفكری ضروری بین تمام كاركنان هتل وجود داشته باشد.فقط ساختمان بزرگ، زیبا و لوكس نیست كه به هتل وجهه یا سودی می دهد، بلكه ساختمان خوب بخش ی از انتظارات مسافر است و بقیه آن را باید خدمات هتل تأمین نماید.

غذای خوب ، سرویس خوب ، تجهیزات خوب ، پذیرایی خوب ، رفتار مؤدبانه و امنیت و پاك نظری نظافت پاكیزگی ، صداقت در گفتار كردار، آشنایی و مهارت در وظایف، حسن نیت مسؤولان بخش ها، محیط ساكت و آرام، بخصوص مدیریت صحیح نظایر اینها، عواملی هستند كه در اذهان روحیه مسافرین اثر داشته و در رضایت یا عدم رضایت آنان نقشی بسزا دارند.

همان گونه كه یك تولید كننده، چنانچه بعد از فروش تولیدات خود، خدمات ضروری را از قبیل تكنسین و سرویس، تعمیرات مجاز فروشگاه لوازم وسایل یدكی را در پی نداشته باشد توفیقی در رونق كار و ادامه آن بدست نخواهد آورد، در هتل نیز خدمات بعد از افتتاح و شروع به كار، از تمام جهات باید به طور مستمر دائم، آمادگی كامل را برای خدمت به مسافران داشته باشد. بدون در نظر گرفتن این اصل با اهمیت هتلداری، نباید انتظار خوب یّت داشت.

▪ امر هتلداری و گردش صحیح آن برپایه هشت اصل مهم و معتبر استوار است:
ـ سرمایه؛

ـ محل هتل و شرایط آن؛

ـ ساختمان؛

ـ انتخاب مدیر؛

ـ نیرو ی آدم ی (پرسنل)؛

ـ تجهیزات هتل؛

ـ سیسـتم گردش كار؛

ـ خدمات.

تعریف مدیریت :

مدیریت فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی وآدم ی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی بر طبق نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.

باید گفت ؛که در ابتدا آدم ها در مورد مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه میزان علمی است و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت آموزش فرا گرفت بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با راهنمای فرا گرفته می شود علم مدیریت است . بخشی را که سبب به کار بستن اندوختها در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است هنر توانستن»

اگر در موقعیتی ملاکهای زیر برقرار باشد می توان گفت در آن موقعیت مدیریت اعمال می شود

۱- کار مرتب وسازمان یافته

۲- هدفها :ملاک دوم مدیریت آن است که کار منظم گروهی در جهت تحقق آن هدایت شود .هدف ممکن است صریح وروشن ویا غیر صریح وضمنی باشد .

۳- روابط بین منابع :سومین ملاک آن است که کار مرتب در هدف از طریق روابط معین ی که بین منابع موجود برقرار است، صورت می گیرد .

۴- انجام دادن توسط دیگران :چهارمین ملاک مدیریت آن است که تحقق آنها از طریق انجام دادن کار با وبه وسیله افراد دیگر صورت می گیرد

۵- تصمیم گیری :آخرین ملاک مدیریت ، کمپانی فعال در تصمیم گیری است .یعنی ارزشیابی گزینش راه حل در موقعیتهای پیچیده ای که معمولا توام با اقطعا ل تهدید وعدم اطمینان است .تصمیم گیری تمام جوانب مادی ،مالی وآدم ی را حاوی می شود .

مدیریت منابع آدم ی

یکی از بحث های مهمی که تعاونیها در عرصه کار های تجاری با آن مواجه هستند ، مدیریت منابع آدم ی است. مدیریت منابع آدم ی (HRM)، هدایت موثر افراد را در محیط کار در بر می گیرد و موضوع مهمی که با اجرای آن مورد اصرار قرار می گیرد، این مطلب است که کارکنان، دارائی های ارزشمند سازمان هستند . (yahya, 2000) غالب تعاونیها در جهان ی امروز، از کارکنان تمام زمان استفاده می کنند چراکه کار در چنین محیط رقابتی با اتکاء صرف به خدمات داوطلبانه هیات مدیره اعضای موجود، نمی تواند امید به بقاء موفق یت در کار های اقتصادی اجتماعی را برای تعاونیها به همراه داشته باشد. کا.کا. تایمنی (K.K.Taimni, 2000)، یکی از صاحبنظران تعاونی، بیان می نماید که منابع آدم ی در محتوای تعاونی ها فقط به هیات مدیره اعضای عادی آنها اطلاق نمی شود، بلکه این مفهوم، کارکنان تمام زمان حقوق بگیر را حاوی می شود. او به این نکته اشاره می نماید که کارکنان برای انجام کارآمد عملیات، برنامه ریزی و اداره کار ها تهیه گذاشته های پیشرفته در جریان تصمیم گیری، تعاونیها را یاری می نمایند.

بهبود رنکینگ در اجرای سئو سایت

سئو وب سایت و لینک گذاری

به وهله ای رسیده ایم که شما باید کاری را انجام دهید . گرچه سخت است ولی گرفتن PageRank بالا برای طراحی سایت باید جزو استراتژی زیاد مدت شما درسئو سئو وب وب سایت باشد .


بهینه سازی سایت

فقط راهی که طراحی وب سایت شما قادر است PageRank کسب نماید این است که لینک طراحی وب وبسایت شما در حداقل وب وبسایت که در حال حاضر دارای PageRank است قرار بگیرد این به این معناست که گرفتن تن لینک در طراحی سایت هایی که دارای PageRank صفر هستند به امتیاز وب وبسایت شما هیچ کمکی نخواهد کرد . در صورتی که قرار گرفتن لینک طراحی وب وبسایت شما در وب سایتی با PageRank شش می تواند به زودی طراحی وبسایت شما را به PageRank شش برساند ، اگر طراحی وب وب سایت شما توسط گوگــل از نظر seo سایت تحلیل شده دارای تعداد انبوه لینک به دیگر طراحی وب سایت ها نباشد .
پروسه ی ارتقا پیج رنک طراحی سایت سئو وب وبسایت به طور مستقیم به کسب لینک بستگی دارد . کسب لینک به معنای قرار گرفتن لینک طراحی وبسایت شما در وب سایت های دیگر به طور طبیعی یا از طریق خرید لینک است . ما هر دوی این مباحث را با جزئیات بیشتر پوشش خواهیم داد شما باید هرکدام از مطالب را بخوانید تا با مزیت ها بدی های هر کدام از منظر seo سایت و seo وب سایت آشنا شوید .
تگ عنوان ( title tag ) در seo وب سایت

اولین و با اهمیت ترین اقدام سئوکه باید بر روی صفحات انجام دهید تگ عنوان ( title tag ) است .
بسیاری از افرادی که از طریق منابع خارجی یا ویرایشگر متن WYSIWYG استفاده می کنند ، قرار دادن تگ meta را که می تواند برای آن ها محبوبیت بسياري در موتور های جستجو مقوله سئو وبسایت داشته باشد را فراموش می کنند .
فوائد استفاده از تگ های عنوان که در بهینه سازی وب سایت مصرف می شود حاوی ۳ بخش است :
۱ – کاربری که برای کلمه کلیدی شما جستجو کرده است ، در صورتی که عنوان طراحی وبسایت شما مثل جمله جستجو شده باشد ، لینک و عنوان طراحی وب وبسایت شما را به صورت معین (هایلایت پررنگ bold) شده مشاهده می نماید و این به طور قطع می تواند تعداد کلیک برای طراحی وب سایت شما را افزایش دهد نسبت به زمان ی که از تگ عنوان استفاده نشده است .
۲ – باعث ارتقا رتبه بندی ( ranking ) شما در موتور های جستجو خواهد شد .
۳ – به موتور های جستجو کمک می نماید تا بین صفحاتی که ممکن است شبیه باشند فرق قائل شود .

ارتقا تعداد کلیک به واسط سئو

seo وب سایت در موتور های جستجو تنها قرار گرفتن در رتبه های برتر و صفحات اولیه موتور های جستجو نیست ، بلکه به معنای جذب میزان ترافیکی است که شما از طراحی سایت خود انتظار دارید . اگر شما برای جمله ” کلاه های ” رنک #۶ داشته باشید وقتی که کاربری جمله ” کلاه های رایگان ” را جستجو می نماید در صورتی که جمله جستجو شده در عنوان طراحی وب سایت شما موجود نباشد ، کاربر تفاوت بسياري بین طراحی وبسایت شما و دیگر طراحی وب وبسایت ها مشاهده نمی نماید .
در صورتی که عنوان طراحی وب سایت شما حاوی کلمه کلیدی مورد نظر شما باشد کاربر با جستجوی کلمه کلیدی ، عنوان طراحی وب وبسایت شما را به صورت پررنگ معین ( bold ) مشاهده می نماید و این به میزان بسیار بسياري میل کاربر را برای مشاهده طراحی وب سایت/span> شما افزایش می دهد .
اصلاح رنکینگ در اجرای seo سایت

اکثر مردم معتقد هستند که عنوان طراحی سایت جایی است که باید نام تجاری یا نام دامنه خود را ذکر کنند . این کاملا غلط است و عنوان صفحات یکی از آسان ترین راه هایی است که شما می توانید به موتور های جستجو از منظر سئو سایت بگویید که صفحه مورد نظر از طراحی وب وب سایت شما در چه موردی است و نیز صفحات طراحی وبسایت شما چگونه طبقه بندی شده اند . در حالی که بسياري از افراد به عنوان صفحات از منظر seo سایت توجه ندارند موتور های جستجو به آن تذکر می کنند .
شما می توانید با قرار دادن با اهمیت ترین کلمات کلیدی در عنوان طراحی وب سایت خود ، از این فرصت استفاده بکنید برای این که رتبه بالایی را برای کلمات کلیدی مورد علاقه بدست بیاوربد . اگر شما هنوز مایلید که عنوان طراحی وب وبسایت شما حاوی نام کمپانی یا دامین شما یاشد ، می توانید نام تجاری یا دامین طراحی سایت خود را بعد از کلمات کلیدی و بعد از خط فاصله قرار دهید که از نظر بهینه سازی وبسایت تاثیر گذار تر خواهد بود.( برای مثال ” کلاه های رایگان – yourcompany.com “) بدین منظور که نشان دهید این کلمات کلیدی از منظر seo وب وبسایت برای شما بسیار با اهمیت هستند .
seo سایت و تاثیر محتوا

مثل یک موتور های جستجو بودن آسان نیست . آن ها روز و شب در وب می خزند اطلاعات را از وب دریافت می کنند و سعی می کنند آن ها را بر طبق نحوه مفید ی ذخیره کنند تا کاربران بتوانند چیزهایی را که به دنبالش هستند بیابند . کار آن ها را آسان تر بکنید . به طور شفاف و واضح عنوان و مورد هر صفحه را با استفاده از تگ عنوان معین بکنید و به بهینه سازی وب سایت یاری کنید تا بتواند بین صفحات به راحتی وجه تمایز قائل شود .
شما ممکن است دو صفحه در طراحی سایت خود داشته باشید که بسیار به هم شبیه باشند و با کمی اندیشه بتوان دریافت که بین آن ها فرق هایی هست . مجوز ندهید تا موتور های جستجو نظرشان را برای شما ترسیم کنند زیرا ممکن است غلط کنند در عوض برای آن ها تصمیم گیری بکنید و فرق ها را خوتان برایشان بیان بکنید . این باعث می شود که طراحی وب وبسایت شما از دوگانه شدن محتوا نیز مصون بماند که در آینده با عمق بیشتری ارزیابی خواهد شد .
پروسه seo سایت

بهینه سازی وبسایت در موتور های جستجو تنها قرار گرفتن در رتبه های برتر و صفحات اولیه موتور های جستجو نیست بلکه به معنای جذب میزان ترافیکی است که شما از طراحی سایت انتظار دارید . چنانچه شما برای جمله ” کلاه های ” رنک #۶ داشته باشید ی که کاربری جمله ” کلاه های رایگان ” را جستجو می نماید ، در صورتی که جمله جستجو شده در عنوان طراحی وب وبسایت شما موجود نباشد کاربر تفاوت بسياري بین طراحی سایت شما دیگر وب سایت ها مشاهده نمی نماید .
نمودن در سئو bold

با این که در ده سال اخیر اینترنت به میزان قابل توجه ی تغییر کرده است ولی چیزی که همچنان در seo وب سایت ثابت مانده است روشی است که وبمسترها مطالب سرفصل های با اهمیت طراحی سایتشان را با آن معین می کنند . سرفصل های یک صفحه اکثرا ٌ با تگ های header معین می شوند . ( از “<"h1">” تا “<"h6">“) و همين طور مطالب با اهمیت در تگ های bold ( به صورت پر رنگ برجسته شده ) قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که کاربر به این مطالب تذکر بیشتری نشان می دهد . نه فقط این مطالب توجه کاربران را به خود جلب می نماید بلکه به عنوان یک شاخص ابتدایی در اختیار موتور های جستجو قرار می گیرد تا بفهمند صفحه مورد نظر در مورد چه چیزی حرف می نماید و چه بخش هایی از آن با اهمیت تر می باشند .
h بهینه سازی وب سایت تگ

تگ های header راه بزرگی هستند تا رتبه بندی ( ranking ) را در موتور های جستجو بالا ببرید . به عنوان مثال چنانچه شما صفحه ای در مورد ” کلاه های رایگان ” دارید ، بهترین راه برای معین کردن آن گذاشتن تگ header به صورت زیر در ابتدای صفحه است تا به بهترین وجه به کاربران موتور های جستجو از دید سئو نشان دهید که این صفحه از طراحی وب سایت شما در مورد چه چیزی حرف می نماید :
تاثیر تگ h در بهینه سازی وب سایت

اما با توجه به استراتژی های دیگر موتور های جستجو این با اهمیت است که از به کاربردن تعداد بسیاری کلمات کلیدی خودداری کنیم یک قاعده خوب برای این کار این است که در هر صفحه حداکثر از سه تا چهار تگ header استفاده کنیم و بعد از تگ های header حداقل پاراگراف متن داشته باشیم .
صفحه ای که حاوی تعداد بسیاری تگ header باشد برای موتور های جستجو شبیه به اسپم به نظر می رسد و برای کاربران مفید نخواهد بود. italic bold و emphasis بعد از این که از تگ های header در صفحه استفاده کردید ، هنوز کار شما به اتمام نرسیده است هنوز وسائل های بسياري هست که شما می توانید برای هدفمند سازی کلمات کلیدی طراحی سایت از دید سئو seo وب سایت استفاده بکنید . زمان ی که کلمات کلیدی را در صفحات خود به کار میبرید با اهمیت است که این کلمات را به همراه تگ های bold یا italic یا emphasis به کار برید تا مطمئن شوید موتور های جستجو پی به با اهمیت بودن این کلمات می برند .
بسیاری از افراد در صفحات خود از انیمشن های فلش یا تگ های span به وسیله css بسیار استفاده می کنند و این درحالی است که موتور های جستجو به سختی قادر به تشخیص این ها می باشند . پس با مصرف از تگهای آسان ی html که در بالا ذکر شد کار را برای موتور های جستجو آسان کنید .